SPITALUL ONCOLOGIC ADVENTIST: CRUZIME, TICALOSIE SI ÎNSELACIUNE (Va mentinem informati 1)

Logo-Despre

Istoria biblicä abundä în fapte si oameni cruzi. Aproape cä nu existä carte a Scripturii färä sä nu descrie vreo actiune care sä punä în evidentä spiritul malefic al omului päcätos. De la asasinarea neprihänitului Abel si pâna la moartea chinuitoare a Omului nepereche Isus Hristos, drumul umanitätii s-a concretizat prin actiuni crude, nemiloase.
Atunci când cruzimea se împleteste cu ticälosia pentru a dobândi un câstig nedrept, stacheta moralitätii a ajuns în punctul säu cel mai de jos încât chiar si diavolul se mirä de unde scoatem atâta ingeniozitate perversä.
Ted Wilson, presedintele Conferintei Generale AZS a fost întrebat de cätre Nic Samojluk ziarist si scriitor adventist, cu prilejul unei vizite a acestuia în California despre avorturile care se fac în spitalele AZS; a räspuns vizibil agasat :”aproape zero!”. L-as numi pe Ted Wilson Pinochio, pentru nasul lung de mincinos dar n-o fac pentru ceea ce reprezintä, nu pentru ceea ce este el ca om. In acelasi an 2016, numai spitalul din Loma Linda, perla coroanei retelei sanitare adventiste, a realizat aproape 1000 de avorturi, de ucideri, de încälcäri a Poruncii a 6-a din Legea Dumnezeului Înalt. Recomand tuturor cartea lui Nic Samojluk „Murder in Paradise”. Din päcate, ea este doar în limba englezä pentru cä editurile adventiste au interdictie de „sus”,  sä traducä aceastä carte, un memorial al decäderii, cruzimii si durerii la care se preteazä din dragoste de bani si trufie spitalele „noastre”. Am permisiunea lui Nic Samojluk sä postez un video explicativ, în limba englezä (nu am posibilitatea tehnicä de-al traduce), despre ceea ce înseamnä începutul vietii umane din punct de vedere medical si de ce avortul este o crima si o încälcare de Poruncä Divinä.

Eroare
Acest video nu există

Video realizat dupä cartea lui Nic Samojluk despre un päcat de neiertat: uciderea repetatä prin avorturi în spitalele adventiste. Cruzime si încälcare de Lege din cauza poftei de bani.
„…nu stii cä esti ticälos, nenorocit, särac, orb si gol…” (Apocalipsa 3: 17), aceasta este caracteriastica poporului lui Dumnezeu, din ultimele timpuri. Domnul ne judecä si dupä atitudinea mizerabilä a celor care ne conduc.

„Cum e turcul si pistolul” spune o vorbä româneascä definind ìn mod plastic ceea ce ar însemna asemänarea dintre cei ce conduc poporul advent si faptele lor abjecte, cu repetibilul päcat în jos, pe filiera administrativä a Bisericii.
Moralitatea este o virtute pe care Dumnezeu o apreciazä. Omul moral este la un pas de neprihänire. Dar în vremurile de pe urmä oamenii din Bisericä vor fi zi dupä zi, mai lumesti si mai imorali. Apostolul Pavel ne descrie starea în a doua Epistolä cätre Timotei, capitolul 3: 1-7. Astfel definite temele moralitätii din Biserica sfârsitului, nimic nu mai trebuie sä ne mire din ceea ce  fac trepädusii Spitalului Oncologic Adventist din Tg. Mures. Se pare cä lipsa de bani pentru urnirea acestui proiectului masonic e acutä iar managerii au intrat în crizä de timp pentru cä cealaltä crizä, cea moralä le-a secätuit si ultimul dram de omenie (dacä l-au avut vreodatä!). Au ajuns la extremul ticälosiei: folosind durerea unui om deznädäjduit pentru a crea un mesaj în folosul lor, pentru a impresiona audienta si a deschide prin acest act mizerabil buzunarele donatorilor descalificä cu totul acest Colectiv de Initiativä condus de cätre banditul Remus Benta!

Eroare
Acest video nu există

Pastorul Daniel Dutä, o victimä a rapacitätii si venalitätii Colectivului de Initiativä al Sipalului Oncologic Adventist din Tg.Mures, administrat de cätre delicventul Benta Remus cel judecat pentru cel putin patru fapte reprobabile de coruptie, mason dovedit, membru în Clubul de la Roma.

Eu cred cä sinceritatea acestui om este adeväratä. Mai cred cä suferinta lui e realä. Dar ce nu pot întelege, e cä îsi lasä manipulatä durerea în folosul acestor prädätori färä scrupule. Ca pastor, ar trebui sä înteleagä cä tratamentul acestei teribile maladii se aflä între paginile Scripturii, în hrana initialä pe care ne-a dat-o Dumnezeu, iar nu în veninurile administrate bolnavilor produse de cätre companiile farmaceutice aservite Vaticanului. Si aici, îi acord bietului om, girul încrederii. Ca si înecatul care se spune apucä pentru salvare chiar si un iluzoriu pai plutind pe ape, pastorul Dutä probabil s-a läsat înselat de propriile himere si a fost utilizat în mod crud si ticälos de cätre acesti mizerabili färä scrupule.
Adresez lui Daniel Dutä mesajul sperantei: existä tratament alternativ, simplu si la îndemâna oricui pentru aceastä maladie. Prinde acest tren pastore, pânä nu este prea târziu pentru sotia dumitale. Ai la dispozitie în limba românä cartea doctorului elvetian Ernest Gunther „HRANA VIE” adeväratul ghid al vindecäri de cancer. Începe îndatä! Dumnezeu sä te lumineze!
Chimioterapia ucide încet dar sigur. Nu o spun eu, ci specialistii! Nu este un tratament pentru cancer, ci un adaos de suferinta peste corpul torturat de boalä.

safe_image

Aceastä fotografie însoteste un articol despre faptul cä chimioterapia este o metodä ucigasä de „tratament” al cancerului, o inventie ticäloasä menitä sä stoarcä bani, nimic altceva. Articolul a apärut în revista digitalä ANTI NEWS NETWORK din 25 Decembrie 2017, sub titlul „Chemotherapy Fails Almost 97% of the Time, Yet Doctors Still Recommend It, Why?”

„Tratamentul” chimioterapic face parte din numita „industrie a cancerului” si asa cum s-a arätat într-o succesiune de patru articole despre marea înselätorie numitä Spitalul Oncologic Adventist, este negotul perfect pentru Vatican, cel care detine controlul asupra marilor companii farmaceutice producätoare de aceste veninuri.
Ted Wilson a receptionat mesajul unui mason aflat în suferintä si i-a dat acestuia sä construiascä un spital. Nu un spital oarecare, ci unul mincinos, înselätor si crud, unul care nu putea sä iasä de sub „umbrela” negotului cu Vaticanul pentru cä Ted însusi ne-a aliniat sub stindardul ecumenismului. De ce nu se construieste în centrul Tärii, un spital pediatric fiindcä suntem pe primul loc în Uniunea Europeana, la indicele numit moartea infantilä? Motivul l-am arätat înainte. Cancerul nu este o problemä gravä în România, potrivit raportului Eurostat, dar este un bun negot pentru masonii banditi din Bisericä: pe de-o parte, îsi multumesc asociatii romano- catolici iar pe altä parte, Spitalul îsi va împlini partea lui în prospera afacere a avorturilor. Într-un spital pediatric aceast lucru nu ar fi posibil, nu-i asa Comitetule de Initiativä delicvento – mason?

Dacä priviti cu atentie secventa video ce-l are ca protagonist pe amägitul Daniel Dutä, veti observa modificarea logotipului Spitalului: au dispärut, satanica cruce dominatä de sarpe, columna masonicä din partea dreaptä a scutului ca si cele trei pentagrame (stele cu cinci colturi) luciferiene de deasupra scutului. Aici este înseläciunea! Dacä n-ar fi fost descoperiti ar fi continuat cu acele însemne necurate dar asa, cameleonici fiind si-au alcätuit o altä fatä ca sä ajungä netulburati la portofelele dumneavoasträ!

Oameni buni! Nu vä läsati amägiti. Aceasta nu este nici lucrarea lui Dumnezeu si nici continuarea misiunii vindecätoare a Domnului, cum le place sä mintä! Este un Spital privat, o afacere masonicä murdarä, un negot plin de cruzime si ticälosie care va aduce uciderea mai aproape de dumneavoasträ ca si cälcarea Legii. Unde ati gäsit în Istoria biblicä pe Dumnezeu fäcându-Si lucrarea prin cei vânduti diavolului?
Nu dati bani si nu vä faceti pärtasi cu întunerecul acestei lumi!

Barcelona, 08/04/2018

„MISIUNEA” ADRA ROMÂNIA ÎN IRAK O PALMA RUSINOASA PESTE OBRAZUL AZS

Iraq

Imperiile mondiale au cäutat exploatarea, spolierea si asuprirea celor mai debili. Interesele economice au stat întotdeauna în spatele confruntärilor belice desi, aproape în totalitatea lor au avut o scuzä „demnä” pusä înainte: amenintäri imaginare, religia, drepturile omului, protejarea unei minoritäti, armament interzis si altele. Scopul scuzä mijloacele, se obisnuieste sä  se spunä iar în spatele acestui dicton machiavelic sade rânjind printul întunerecului, sarpele cel vechi, satana, împotrivitorul.
Omul nu a fost creat pentru räzboi si ucidere. Cain si-a transmis gena asasinä de-a lungul timpului iar prin Nimrod, fiul lui Cus si-a gäsit împlinirea definitivä. Sfânta Scripturä scrie cä acest împotrivitor a lui Dumnezeu a fost inventatorul confruntärilor armate. De atunci, „arta” räzboiului s-a perfectionat atât de mult încât astäzi o masinärie infernalä poate face milioane de victime într-o secundä. Întelepciunea pe care Dumnezeu a picurat-o miraculos în timp, în mintea omeneascä printr-o mutatie dirijatä de satana s-a transformat în suferintä, moarte si distrugere.
Statele Unite sunt ultimul Imperiu din Istoria acestei lumi. Biblia descrie aceastä împärätie ca pe un miel cu douä coarne. În simbolistica biblicä, cornul reprezintä forta, puterea. Cele douä puteri ale Americii sunt forta militarä si puterea economico – financiarä. Ambele nu au rival.
O lume împartitä, în confruntare, o lume cu probleme, globalizatä, cu crize financiare si umanitare este lumea care-i place satanei pentru ca are toate premisele pentru instaurarea propriului regim. Acel al terorii, al suferintei si al mortii ca preludiu al cererii mondiale, de reclamare, de arätare a unui „salvator” care sä aducä pacea în locul temerii si bunästarea în locul lipsurilor: îngerul de luminä, cel care-i va însela pe toti si dacä va putea pe cei credinciosi. El divide si împäräteste prin minciunä. Acest regim satanic si mincinos care vine sä ofere totul si în acelas timp nimic, se numeste Noua Ordine Mondialä adicä Marea Înseläciune Finalä. La instaurarea lui participä Vaticanul (papa si ordinul iezuitilor), secta Illuminati (se cuprin aici cele 13 familii domnitoare, cele mai bogate din lume precum si lojele masonice), Statele Unite ale Americii (care va face o icoanä fiarei vorbind ca un balaur) si trepädusii acestora (miile de organizatii, cluburi, banci, guverne si fonduri). Sediul Guvernului Mondial este la ONU, dar seful acestui guvern nu este coreanul Ban Ki – Moon, nu! Acesta este doar paiatä scosä la arätat si plimbat prin lume. Guvernul Mondial este însäsi icoana pe care americanii o fabricä papei. El este cel ce are autoritatea plenarä în întreaga lume. El aplaneazä conflictele (dupä ce tot el, prin iezuiti le provoacä!), pentru ca lumea sä se mire de puterea lui colosalä, el este pärtas la suferintele refugiatilor, el este „tatäl” säracilor si celor marginalizati, el a finalizat reforma protestantä si i-a chemat pe rebeli la ordin, el este cel care a „hotärât” cä „misiunea lui Isus Hristos pe pämânt a fracasat”, el este cel care a decis cä „Biblia trebuie închisä fiind veche si caducatä” si cä se „deschide orizontul altei religii pentru care se va scrie o altä carte”. El este Fiara Apocalipsei!
77867495_O
Satana se va preface într-un înger de luminä imitând venirea Domnului si va însela pe multi credinciosi pentru cä va spune cä este „salvatorul” acestei lumi fäcând semne si minuni mincinoase, vindecäri uluitoare iar vorbirea lui va fi amägitoare.

O lume musulmanä unitä nu intra în planurile Noii Ordini Mondiale. O lume arabä unitä si puternicä era o serioasä amenintare pentru „bulbucul de aur” al familiei Rothschild statul Israel. Declansarea unui conflict nuclear în Orientul Apropiat ar fi zädärnicit planurile Noii Ordini Mondiale si ar fi creat un impact negativ asupra exploatärilor petrolifere necesare întregii lumi.
Pentru a aplana tensiunea potentialä în regiune creatä de cätre statul Israel, Guvernul Mondial a inventat un conflict care pe de-o parte dinamiteazä stabilitatea statelor islamice iar pe altä parte, în compensatie, jandarmul universal (USA) putea spolia în voie cele mai mari zäcäminte de petrol de pe Terra. Tinta a fost Irakul iar motivul a fost existenta unor arme de distrugere masivä. Urmarea a fost un räzboi devastador iar rezultatul incert. USA a câstigat conflictul läsând în urmä mai mult de 200 de mii de victime (militari si civili); si-a retras  efectivele în 2011 läsând o tara instabilä iar sondele de petrol în concesiune americanä.
O altä creatie a Guvernului Mondial a fost asa numitul Stat Islamic (Isis), folosit ca factor destabilizator permanent în zonä.
2014_10_14_militants-of-the-islamic-state-posing-with-the-jihadists-flag_rsz_crp

Statul Islamic (Isis), ori Califatul Islamic este un grup terorist insurgent de naturä fundamentalistä  jihadistä wahabitä format din fideli ai imamului Abu Bakr al- Baghdadi. A fost creatia CIA ca factor tampon împotriva comunistilor din Siria.

Räzboiul din Irak si activitatea teroristä a Califatului Islamic în Siria au condus la „eliberarea” din zonele lor de bastinä, a milioane de refugiati civili. Ei sunt adeväratii nedreptätiti ai conflictelor armate: femei, copii, persoane vârstnice… Victimele segregationismului, intolerantei religioase, ai exploatärii si ai uciderii färä alegere.
Irakul ar putea fi cea mai bogatä tarä arabä. Detine mai mult de 15% din rezervele actuale de petrol mondial. O tarä dupä modelul Emiratelor Arabe, Qatar ori Oman…care sunt aliatele Guvernului Mondial. Acum puturile sale de petrol sunt în mâini sträine iar populatia se zbate în cea mai neagrä penurie. Chiar combustibilul este o problemä! Irakul sufere consecintele planului nefast de-a crea instabilitate în zonä pentru a proteja Israelul si un „rezervor” uman pentru a împlini directivele Kalergi pentru Europa: înlocuirea locuitorilor de rasä albä de pe bätrânul continent cu venetici (refugiati de razboi arabi, refugiati economici negri), usor de guvernat, usor de înselat.
Acele „tabere de refugiati” care existä în Irak ori Siria sunt dovada clarä cä tärile arabe bogate din zona Golfului, desi manifestä aceeasi religie nefastä, nu vor sä se implice în actiuni umanitare ba din contra, este dovedit cä Emiratele Arabe si Qatarul sustin financiar Califatul Islamic (Isis) si activitatea teroristä a acestora färä ca cineva sä ia vreo mäsurä împotrivä. Se vede clar cä tot acest marasm social are partitura scrisä in altä parte. Vizita ipocritä a papei într-o tabärä de refugiati de pe insula Lesbos (Grecia) si adoptarea a trei familii de origine sirianä este un gest care anunta de fapt începutul „inoculärii” islamice a Europei si arata îndoielnica „fata umanä” a Noii Ordini Mondiale.
În mod perfid, dupä ce a creat haosul, distrugerea si uciderea Guvernul Mondial doreste sä arate preocuparea sa pentru situatia politicä si socialä din tärile afectate de conflicte si pentru aceasta a trimis hoarde întregi de observatori, de analisti, de cooperanti cu sau färä frontiere, de organizatii guvernamentale si non-guvernamentale, de particulari cu faimä si care: „am venit, am väzut si …ne-am cärat!” Situatia rämâne neschimbatä (pentru cä asa se vrea!) de ani de zile, cu toatä buna intentie a organismelor internationale implicate.
În aprilie 2015, presedintele Conferintei Generale AZS pr. Ted Wilson a fost convocat la Sediul Guvernului Mondial. Aici a avut o întrevedere de aproape o orä cu presedintele paiatä Ban Ki-Moon. Discutia s-ar fi centrat pe aspecte de intolerantä religioasä în lume si altele. Aici i s-a ordonat lui Ted o prezentä mult mai activä prin intermediul ADRA, în taberele de refugiati din Irak.
Implicarea lui Ted Wilson în Planurile Noii Ordini Mondiale, pune într-o posturä cât se poate de stânjenitoare Biserica. Întotdeauna am sustinut cä nu existä o contopire a luminii cu întunerecul, cä zona gri, crepuscularä nu existä pentru noi si cä nu putem lua parte la lucrärile lui Belial.
Sub aura umanitarismului se ascund de fapt primejdii ucigätoare. Dacä Ted Wilson ar fi luat aminte la scrierea Bibliei ar fi înteles cä Ismael s-a näscut din päcat si îndoialä. Cä între urmasii säi si urmasii celorlalti oameni nu poate exista pace. Aceasta din Scripturä. Din experienta ca teolog ar fi trebuit sä înteleagä, cä islamul este o religie a urii si a furiei. O religie violentä, färä respect pentru viatä si färä respect pentru persoane. Cä noi suntem niste „necredinciosi” asemänätori în toate cu „galufo” adicä porcul. Pentru acestia nu s-a inventat cuvântul „multumesc” adresat necredinciosului cum ne numesc ei si cä uciderea noasträ înseamnä câstigarea de respect si avantaje în regatul lui Mohamed.
Oricine ar spune: sunt oameni, creaturi ai lui Dumnezeu! Nimic mai corect. Numai cä tot Scriptura ne spune cä mai întâi trebuie sa cauti nevoile fratelui täu si dupä aceea necazurile celorlalti oameni!
The SG meets with Secretary-General meeting with Elder Ted N.C. Wilson (President, Seventh-Day Adventist Church) and delegation (Including Ambassador Joseph Vernon Reed)  Aprilie 2015. Întâlnire la vârf la Sediul Guvernului Mondial (proprietatea lui Rokeffeller) între Ted Wilson si presedintele ONU, paiata Ban Ki-Moon. În dreapta lui Ted,
iezuitul zâmbaret Ganoune Diop, specialistul säu în ecumenism si alte afaceri obscure.

Prezenta ADRA România în Irak, a fost una lamentabilä. Zece persoane s-au dus acolo; zece zile pe cheltuiala Bisericii si au fäcut …nimic! Dumnezeu nu intervine acolo unde îti spune, sä nu mergi si tu te duci. Acolo unde nu este prezenta Divinä este prezent diavolul si el nu vrea ca lucrurile sä se îndrepte pentru cä ceea ce înseamnä Noua Ordine Mondialä, este lucrarea finalä a Fiarei. Dar ADRA România este lumeascä. De mult timp.
Priviti si luati aminte la video-ul promotional pentru „aventura” în Irak. Interpreti lumesti, ritmuri dräcesti si rezultate pe mäsurä!

Eroare
Acest video nu există

Interpreti Gabriel Cotabitä, Paula Seling si Luiza Spiridon (un fel de artistä religiosä de doi bani). Cum poate Dumnezeu sä binecuvânteze o astfel de „lucrare” care se promoveazä printr-o astfel de melodie? De ce nu i-au contractat pe cei de Zdub si Zdob, de exemplu? Poate cä le iesea mai bine sau cel putin mai…neaos!

Întelegeri secrete. Lucräri oculte. Întreb: cât mai rämâne din noi care încä nu este vândut? Cine stie? Prin tot ce facem ne sträduim sä accentuäm starea de cäldicel în care ne scäldäm si apropiem ziua värsärii…
Oare nu existau destui „refugiati” economici, suferinzi, umiliti, chinuiti printre propri frati, în propria tarä? De ce trebuiau cei de la ADRA România sä caute pe dracu´n pustie? Pentru cä vrem ori nu vrem, mai marii poporului ne aliniazä sub stindardul Fiarei, aGuvernului Mondial si a Noii Ordini Mondiale. Din aceasta, scapä cine poate! 

Barcelona, 06/04/2018

13 METODE BAZICE DE-A RECUNOASTE UN IEZUIT INFILTRAT

PAPA_JESUITAS_2

Asa cum stim Societatea lui Isus, sau Ordinul Iezuit, este o organizatie calugäreascä romano – catolicä militarä, condusä de un general superior, extinsä în toatä lumea cuprinzând mai mult de 50 de mii de sacerdoti si frailes si sute de mii de auxilium, ori simpatizanti. Scopul lor principal este PUTEREA, controlul absolut si total asupra societätii, iar pentru aceasta nu fac rabat de la niciun fel de mijloc: minciuna, înseläciunea, santajul, amenintarea, cumpärarea, constrângerea si asasinatul. Toate acestea se regäsesc scrise în Jurämântul de Initiere iezuit si se aplicä cu consecventä de secole. Nu se cunoste cazul niciunui iezuit condamnat pentru astfel de abuzuri. Este masina perfectä, secretä, subversivä si mortalä. Ei însä poartä pe umerii lor povara a milioane de asasinate de laici si religiosi, inclusiv de reformatori ai Bisericii. Din 1776, iezuitii detin controlul asupra masoneriei prin intermediul sectei iudeo – catolice a Illuminatilor, ceea ce le-a permis infiltrarea la vârf a tuturor denominatiunilor religioase.
Prezint câteva metode de identificare a iezuitilor infiltrati în Bisericä. Acesti infiltrati pot fi sacerdoti, frailes ori auxilium iezuiti (simpatizanti). Pot exista si alte forme de manifestare iezuitä si de aceea astept comentarii si precizäri.

1.SPRIJINÄ SÄRBÄTORILE PÄGÂNE
Noi trebuie ca popor a lui Dumnezeu, sa iesim din Babilon iar nu se ne unim cu el potrivit Apocalipsei 18:4 „Apoi am auzit din cer un alt glas care zicea: Iesiti din mijlocul ei, poporul Meu, ca sä nu fiti pärtasi la päcatele ei si sä nu fiti loviti cu urgiile ei!”
Acesti iezuiti, cancerul care roade din interior Biserica, se sträduiesc sä introducä în practica religioasä särbätorile lor pägâne, în special Cräciunul si Pastele, dându-le o aurä crestinä si nevinovatä. Cred cä vä amintiti conducätori ai Bisericii transmitând mesaje cu acest prilej având ca decor bradul, globurile, lumânarelele, artificiile, culoarea rosie dominantä. Discrete, dar existau!
Nu mai departe de aceasta, am väzut imagini de la un serviciu „divin” comun (metodisti, baptisti, evanghelici, adventisti) cu ocazia sarbatorii Pastelor, la Florenta (Italia) si altul in Polonia între catolici si adventisti cu aceeasi ocazie!

2. SUNT ÎMPOTRIVA PREDICÄRII ADEVÄRULUI BIBLIC
Biblia ne porunceste prin vocea Apostolului Petru sä predicäm adevärul prezent. Sä predicäm lucrurile care ne confirmä si ne dau mäsura exactä a timpului ìn care suntem acum. Ei nu vor ca noi sä stim în care moment al Istoriei ne afläm si nici sä punem întrebäri. Sunt interesati sä tinä comunitätile somnolente. Somnul ecleziastic naște mistici prozaici, din aceia care zic: „Doamne, Doamne”, și care sunt puși la stâlpul infamiei de către Mântuitorul.

3.NE ÎNVATÄ SÄ NU VORBIM ÎMPOTRIVÄ SI SÄ NU DERANJÄM CATOLICII
Acesti infiltrati iezuiti fac tot posibilul sä ne prezinte biserica romano – catolicä ca pe o mamä a tuturor bisericilor, bunä, îngäduitoare si prietenoasä, care are un mesaj de pace si iubire pentru toti oamenii lumii. Cu atât mai mult astäzi când protestantismul si-a trädat valorile si a intrat sub umbrela Vaticanului, adică a Mișcării Ecumenice înființata de cardinalul Augustin Bea, in 1963. Propoväduirea ascunsä si perfidä a ecumenismului este parte integrantä a acestei metode de convingere. Biblia, ne învatä contrariul: „Apoi a urmat un alt înger, al treilea, si a zis cu glas tare: Dacä se închinä cineva fiarei si icoanei ei si primeste semnul ei pe frunte sau pe mânä, va bea si el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecatîn paharul mâniei Lui…” (Apocalipsa 14, 9:10).
În Polonia, de putin timp au ajuns la un acord catolicii si adventistii: primii se obligä sä nu-i mai numeascä sectanti iar ceilalti sä nu mai identifice pe papa cu fiara si nici sä mai numeascä biserica romano – catolicä Babilon. Echitabil acord!

4.UZEAZA TERMENI CA FANATIC, NEBUN SAU CONSPIRATIONIST PENTRU A ETICHETA OPOZITORII ORI REBELII.
De-a lungul timpului iezuitii au numit astfel pe „ereticii” protestanti si i-a trimis la moarte pe rug. Milioane de „conspirationisti” au suferit îngrozitoare torturi si oribile morti numai pentru ca citeau Scriptura ori criticau infamia bisericii catolice.
Numindu-i „nebuni” pe servii Dumnezeului Înalt, a fost ceva comun în amintirea biblica. Sä ne amintim cum l-a numit Festus Agripa pe Pavel în interogatoriu!
Astäzi oricine înaltä glasul din interiorul Bisericii si protesteazä pentru neregulile vädite care se petrec în ea, este de îndatä bruscat si etichetat drept adept al conspiratiilor lumesti ori rebel stäpânit de diavol pentru cä „lovind în fruntasii Bisericii lovesti Biserica”. Aceleasi epitete le primeste orice protestant împotriva pätrunderii modernismului în Bisericä, a feminismului, a sodomitilor, a hirotonisirii femeii etc. Întotdeauna existä o voce durä care te „executä” si te numeste fanatic si rebel. Nu cu mult timp in urma l-am ascultat pe papa numindu-i mai in gluma, mai in serios pe opozantii bisericii catolice, teroristi religiosi. Fiti atenti la acest termen! Terorist, are o conotatie tenebroasa, agresiva, sangeroasa. Asemuirea unui protestant cu un astfel de personaj, ne conduce cu gandul la Evul Mediu cand inchizitia ii acuza pe albigenzi de otravirea fantanilor, a painii ori de raspandirea molimelor! Cu alte cuvinte, teroristi!

5.NE SPUNE CÄ NU MAI TREBUIE CITAT DIN SCRIPTURA, DAR CA SE POT FOLOSI PE LARG SCRIERILE ELLEN WHITE
Înlocuirea Cuvântului lui Dumnezeu, cu scrieri laice in timpul orelor de cult este un sacrilegiu. Scrierile White conțin multe erori, unele de-a dreptul dramatice. Tragedia aceasta n-ar fi totala, dacă nu s-ar afirma pana la sațietate ca i-au fost „arătate, date, inspirate etc”, punându-l pe Dumnezeu intr-o situație ridicola. Am identificat mai mult de cincizeci de astfel de date obscure începând cu îndoielnica „viziune” a zecimii, și sfârșind cu amestecul speciilor (om-animal și descendenta) înainte de Potop.

6. SPRIJINÄ MUZICA CARISMATICÄ CU INFLUENTE SOUL SI POP – ROCK ÎN BISERICA SPUNÂND CÄ NU ARE IMPORTANTÄ RITMUL CI MESAJUL.
Scriptura ne aratä în Efeseni 5:19 : „Vorbiti între voi cu psalmi, cu cântäri de laudä si cu cântäri duhovnicesti si cântati si aduceti din toatä inima laudä Domnului.”
Cine nu s-a întâlnit mäcar o datä în comunitatea sa cu orchestratii ritmate si versuri dulci-amägitoare gen Luiza Spiridon si altii care-si vând „capodoperele” în zile de Sabat la usa Templului. Nu-i asa cä pare o secventä dintr-un film deja cunoscut?
Nu mai departe video-ul muzical promotionând „lucrarea” ADRA România, împärtit între Gabriel Cotabitä, Paula Seling si nelipsita Luiza Spiridon, cântându-le musulmanilor refugiati despre nesfârsita noasträ iubire pentru ei, este nu numai o rusine dar si o palmä usturätoare peste obrazul Bisericii Adventiste, atât pentru muzica pop promovatä cât si pentru faptul cä în Tarä avem destui „refugiati” economici, chiar frati si nu trebuie cäutati necredinciosii aceia mai întâi, ci pe amärâtii din propria casä.

7. CRITICÄ ADEVÄRATII PASTORI CARE PREDICÄ DESPRE ADEVÄRUL PREZENT
Cine nu a auzit vorbindu-se despre misionari ca David Gates, predicatori ca Doug Batchelor, Steven (Esteban) Bohr ori stiintifici misionari ca Walther Veith? Eu cred cä toti am ascultat cel putin una dintre predicile ori prelegerile acestora si ne-am convins cä vorbesc din Scripturä si vestesc Cuvântul Domnului. Ei bine, poate cä nu stiti cä fiecare dintre ei au simtit mâna misterioasä în sutanä neagrä care le-a semnat fie o cenzurä, fie o suspendare, fie ca în cazul lui David Gates, desfiintarea ca pastor si abuzul sävârsit asupra lucrarii lui în favoarea Evangheliei, în America de Sud.
În fiecare Conferintä au existat laici si chiar pastori (mai rar!) care au fost reprimati pentru ca au predicat despre adevärul prezent. Au fost pusi pe „linie moartä” (pensionati, suspendati, descalificati). Astäzi nu mai este posibil. Potrivit noilor directive de la Conferinta Generalä, numai pastorii si laicii de încredere mai pot predica de la anvon si doar dupa ghidul hotärât de către departamentul specific.

8. SPRIJINÄ ÎNTÂLNIRILE ECUMENICE CU PAPALITATEA ÎN SECRET SI CU PRECAUTIE, DAR FERM SI CU STÄRUINTÄ
Cine nu-l cunoaste pe Ganoune Diop, africanul zâmbäret, mâna dreaptä a lui Ted Wilson, eternul prezent pe la Vatican? Oare când se înâlneste cu papa Francisco, despre ce vorbesc? Despre Daniel si Apocalipsa? Ori când participä la reuniunile Consiliului Mondial al Bisericilor, o face în calitate de traducätor, observator sau participant?
În Tarä avem multi profesori si pastori plätiti din zecimea copiilor lui Dumnezeu care fac acest joc periculos pe unde pot: la posturile de televiziune, în predici, în scris prin reviste ori pe Net. Acestia sunt iezuitii îmbräcati cu piei de miel strecurati în Bisericä: vä soptesc vorbe dulci în urechi, vä gâdilä sufletul cu elocinta lor, vä amägesc cu talentul lor, dar în spatele lor sade si rânjeste amenintätor sarpele cel vechi, tatäl minciunilor si a spurcäciunilor pämântului: Satana!
Scriptura ne învatä sä nu avem nimic de împärtit cu cei necredinciosi: nici cocheteria „prietenoasä”, nici experiente, nici predici: „Nu va înjugati la un jug nepotrit cu cei necredinciosi. Cäci ce legäturä este între neprihänire si färädelege? Sau cum poate sta împreunä lumina cu întunerecul? Ce întelegere poate fi între Hristos si Belial? Sau ce legäturä are cel credincios cu cel necredincios?” (2 Corinteni 6, 14:15)
Zilele trecute, dupä publicarea Scrisorii deschise adresate profesorului Florin Läiu în care printre altele mä întrebam cum este posibil ca un astfel de om, cu astfel de idei sträine de doctrina adventä, sa fie dascäl la Institutul Teologic Adventist, plätit din zecimea Bisericii, tot eu concluzionam cä un alt simpatizant iezuit din „sistem” îl sustine.
Confirmarea avea sä-mi vinä a doua zi sub formä de comentariu sec, dictatorial si nedrept din partea unuia care-si spune Mircea Constantinescu, slujbas la Conferinta Muntenia, un mesaj limpede de sustinere si nesimtire. El spune cä nu-i fan Läiu si nu-l sustine. Nici critic cu el nu-i ci un vajnic apärätor. Duplicitar. Sunt multi vândutii prin Bisericä!

9. MANIPULEAZÄ VERSETE DIN BIBLIE ȘI DA INTERPRETĂRI ERONATE
Cu viclenia unui sarpe, iezuitul infiltrat dä interpretäri dupä capriciul säu textelor biblice „grele”, fabricând idei care favorizeazä apostazia, luarea în derâdere a doctrinei sänätoase, semänând îndoiala si scindarea. Sunt multi acestia unii chiar cu nume sonore. O problemä serioasä care afecteazä si scindeazä Biserica este aceea a hirotonirii femeii. Apostolul Petru, scria: „…ca si în toate epistolele lui când vorbeste despre lucrurile acestea. În ele sunt unele lucruri greu de înteles, pe care cei nestiutori si nestatornici le rästälmäcesc ca si pe celelalte Scripturi, spre pierzarea lor.” (2 Petru 3:16)
Un verset douä din Galateni au stat la promovarea unei erezii ucigätoare: hirotonirea femeii. Prin aceasta iezuitul îsi râde de noi si ne transformä într-un templu pägân unde serveau preotese, adicä târfe „ceremoniale”. Astäzi stim cä printre artizanii acestei nebunii au fost Jan Paulsen, fost presedinte al Conferintei Generale si Angel Manuel Rodriguez, teolog „adventist”, fost Director al Institutului de Studii Biblice (BRI). Dumnezeu le va räspläti! Nu-i corect sa uitam aici, contribuția hotărâtoare a feminismului luciferian promovat de către Ellen White, cea care a fost promotorul femeilor pastor. Nu exista nici un cuvânt in Sfânta Scriptura, care sa autorizeze aceasta nerușinată și satanica opțiune ceea ce desființează din start opera autonumitei „mesagera a Domnului”, care pretinde ca ne învață și ne educa, venind in conflict cu interdicția motivata a apostolului Pavel.

10. SUNT ÎMPOTRIVA REFORMEI SANITARE SI SUSTIN LUCRÄRI MEDICALE CARE FAVORIZEAZA AFACERI COMUNE CU VATICANUL SI PRACTICI MEDICALE CONDAMNABILE
Trebuie sä avem grijä de sänätatea noasträ, sä ne întoarcem spre o hranä naturalä fära excese si färä fanatisme (Levitic 11). Dumnezeu nu vrea ca poporul Säu sä sufere. Dar nici nu vrea ca poporul Säu sä fie implicat în încalcälcärile de Lege, asa cum se face în Spitalele Adventiste: avorturi, adicä ucideri, asasinate care deja se poate numi genocid. Artizanii acestei barbarii sunt cei care au condus si conduc (încä!) poporul advent. Ei de fapt, împlinesc cea mai neagrä etapä din Istoria Bisericii Adventiste, fiind executorii unui plan malefic dictat de cätre Noua Ordine Mondialä, „ordine” realizatä de cätre masono-iezuitii numiti de cätre Scripturä „sinagoga satanei”, aceea de reducere a populatiei globale.
Am arätat într-o succesiune de articole despre Spitalul Oncologic Adventist din Tg. Mures, ca acesta este o „comandä” masonä în favoarea Vaticanului. Atunci eram blând. Acum le spun cä este o lucrare dräceascä iar toti sustinätorii acestui proiect partasii unei minciuni care-si are originea la tatäl minciunilor: satana! Nu vor gäsi nici un singur verset biblic care sa le susțină planul diabolic.

11. SUSTIN CA TREBUIE SÄ SE APLAUDE ÎN ACTELE DE CULT CA O FORMÄ DE MANIFESTARE A ADORATIEI CRESTINE
Popoarele pägâne antice ca grecii si romanii foloseau aplauzele (lat. applaudere) ca o formä de comunicare placenterä non verbalä, în timpul si la sfârsitul unor spectacole, discursuri ori confruntäri. Au avut o mare räspândire în Roma anticä în timpul sacrificiilor crestinilor în Coliseum.
Promovarea unei astfel de excitatii în actele de cult este un recurs periculos si däunätor nu numai pentru transformarea solemnului în circ, ori expresie a sälbäticiei umane, ci si pentru mesajul transmis în exterior bagatelizând Serviciul Divin la nivelul unui meci de futbol (care tot o inventie masonicä este!)

12. SUNT ÎMPOTRIVA PREDICÄRII MESAJULUI ÎNTREITEI SOLII
Spune Scriptura: „Urmäriti pacea cu toti si sfintirea färä care nimeni nu va vedea pe Domnul” (Evrei 12:14). Acesta este un verset care de asemenea le dä mult de furcä pentru ca în blestemata si eretica lor doctrinä doar papa poate acorda „sfintenia”. Ei nu vor ca noi sä câstigäm bätälia cu timpul si vicisitudinele lumii deci sä vestim Evanghelia adeväratä pânä la marginele Pamântului. Nu vor sä recunoascä putreziciunea sistemului romano – catolic. Pentru ei nu existä profetia din Daniel si nici aceea din Apocalipsa iar dacä dau o interpretare escatologicä ea seamänä cu un basm ori cu ceva neclar, nebulos si ambiguu.

13. SUNT FASCINATI SÄ PREDICE NIMICURI, SÄ FABULEZE ORI SÄ FACÄ GLUME DE LA ANVON
Acestia sunt numitii „predicatori” fabulisti, circari ori glumeti, cei care bagatelizeazä Serviciul Divin, inventând istorii paralele adevärului biblic, presarä în vorbirea lor picanterii ori expresii lumesti, „de cartier”, fac glume si cautä räspunsuri din salä care sä le satisfacä pofta de ilaritäti. Întotdeauna existä un acolit ori doi în adunare care sä le räspundä pe acelasi ton neserios, desäntat. Sunt cei care promoveazä vânzarea de literaturä în Sabat ori organizeazä concerte „benefice si spre slava lui Dumnezeu” cu vânzarea de CD-uri, dupä Serviciul Divin.
Susțin de asemenea scindarea comunităților, ruperea lor și incolonarea unei părți a credincioșilor in spatele unor pastori cu oarecare charisma, formarea unor grupări dizidente, cu declansarea unor lupte interne și care n-au nimic de văzut cu credința autentica, ci doar cu dorința egoista de mărire și setea de putere, iar nu in ultimul rând a căpătuirii personale.

hqdefault

Iezuitii îsi vor duce la capät lucrarea fiind ajutati de cätre slugoii lor presärati ca ploaia acidä în Bisericä. Vor roade din interior si toxicitatea lor va contamina pe multi. Vor împleti adevärul cu minciuna si ne vor vinde drept „marfä” alteratä. Pentru cei isteti, cei care-si vor cumpära alifia pentru ochi ca sä vada si aurul credintei de necombätut, timpul se sfârseste si prigonirea teroristului religios este pe punctul de-a începe. Atunci vei vedea cu ochii limpezi cine este dusmanul täu!

Barcelona, 04/04/2018

SCRISOARE DESCHISA ADRESATA PROFESORULUI FLORIN LAIU

hqdefault
Florin Läiu, în 18.09.2014 la Timpul Sperantei cu un „aranjament” potrivit prestatiei.

Domnule Profesor,
Acum vreo câteva säptämâni am avut „pläcerea” sä întâlnesc un comentariu al dumitale într-un blog al meu (www.pescarideoameni.blog) referitor la un articol (în realitate au fost patru articole succesive) asupra mega-afacerii francmasone de la Tg.Mures a Spitalului Oncologic Adventist.
Nu ti-am räspuns atunci considerând cä un comentariu atât de obraznic meritä un altfel de tratament si mult mai public. O fac acum.
Afirmai, desigur dupä citirea pe särite a articolului (fiindcä orice nu provine din interiorul intelectului dumitale de mare „gânditor” al Bisericii, este blasfemie!), urmätoarele:
– cä articolul este în totalitate o rusine;
– cä face parte dintr-o obsesie conspirativä generala;
– cä te-ai bucura ca Biserica sä mä dea afarä (sic!).
Cu toate aceste expresii m-am mai întâlnit în Academia Oswalt Glait pe care o „manevrezi” despotic când am îndräznit sä tratez problema „iezuitismului” fruntasului Bisericii Advente Le Roy Froom. Si atunci ca si acum, m-ai muscat cu aceeasi osârdie maidanezä, färä sä administrezi nici cel mai neânsemnat contraargument ci doar fixisme despre „conspiratii si denigräri”. Astäzi este dovedit cä Le Roy Edwin Froom, a fost mason si iezuit asa cum într-un viitor nu prea îndepärtat se va dovedi cä tu ai fost un auxilium (simpatizant) al Companiei, personaj toxic si deplorabil. Dar sä nu ne anticipäm, profesore!
N-am înteles pentru cine e o rusine scrierea: pentru cei implicati în excrocherie ori pentru mine care am încercat sä deschid ochii celor înselati? Fiindcä nu precizezi, am presupus cä mä ai desemnat „rusinii”. Adevärul este cä o opinie venitä de la unul ca tine îmi cade perpendicular si nu-mi dä ghes la vreun fel de analizä cu tot aerul de „pärinte întelept” pe care ti-l dai pe ori unde apari. Stim, de unde ti se trage aceastä trufie!
Apoi diatriba conspiratiei profesore este atât de uzatä în vocabularul dumitale încât si-a pierdut orice formä de originalitate devenind pateticä. Am prezentat probe irefutabile, tu nimic! Cine, sä te creadä pe cuvânt, pe tine, un auxilium (simpatizant) iezuit?
Bucuria ta, concretizatä în „datul afara din Bisericä”, pentru cä am încercat sä spun adevärul despre o excrocherie masonä care vrea sä atragä în vârtejul säu veninos bani si constiinte curate, nu mä poate decât satisface având în vedere cä si pe altii i-au dat afarä din sinagogä iar astäzi îi cinstim si îi iubim…Poate cä ai vrut sä spui comunitate iar nu Bisericä. Nu-i acelasi lucru! Cred cä stii cä Biserica e a Domnului Isus iar El nu „dä afarä” pe nimeni pe când comunitatea, adunarea sunt organizatii administrative, omenesti. Cât despre oameni…mä rog, ce-ti pot spune eu si sä nu stii tu…!
Acum bine, aceste trei idei ale comentariului täu, da-mi voie sä le folosesc în sens invers analizând exhaustiv pozitia pe care ai manifestat-o în emisiunea televizatä din 18 septembrie 2014, la Timpul Sperantei (Speranta TV). Protagonisti au fost pr. Marius Talos (iezuit), mr. Vladimir Petercä (profesor de teologie catolicä) si Florin Läiu (profesor de teologie biblicä) cu tema cunoasterea Societatii lui Isus (Ordinul iezuit).
Contextul general al emisiunii a fost färä îndoialä unul ecumenic si de proslävire a Ordinului Iezuit si a bisericii romano – catolice.
Primul adevär l-a rostit de moderatorul emisiunii, un nepregätit, în minutul 15:08 când iti facea prezentarea: „unul cu initiativä în a crea un dialog interconfesional”, adicä cu initiativä în ecumenism în traducere directä. Iar primul neadevär ìl rostesti dta. profesore în minutul 15:43, al emisiunii când afirmi cä esti în necunostintä de cauza dacä Biserica Adventä poartä ori nu dialog ecumenic cu alte biserici (Romano – Catolicä, se subântelege!). Päi, se poate mestere!? Dta. care le stii pe toate si esti omul „initiativei”, sä nu stii ce face seful täu Ted Wilson si mâna lui dreaptä, zâmbäretul Ganoune Diop, eternul prezent la Vatican? Penibil ignorant ori mincinos cu licentä! Una din douä: alege!
A doua bâlbä, o „servesti” în minutul 16:40, atunci când faci o dulce prezentare a unui iezuit chilian numindu-l pärinte. Dupä cum stiu Scriptura iti spune cä existä un singur Pärinte si cä numind astfel un om sävârsesti un päcat. Dar cum dta. esti deasupra umanilor, îti este îngäduit!
A treia inconsistentä o savârsesti în minutul 17:10, când faci apologia unui iezuit numit, de data aceasta corect Manuel de Lacunza y Diaz (1731 – 1801), afirmând cä ar fi fost unul dintre pionierii miscärii milleranist – adventiste. Nota 3, profesore! Acest examen l-ai picat, fiind inventator de gogorite. Cä unele idei ale acestui catolic räzvrätit au pätruns în Biserica Adventistä prin intermediul altor iezuiti deja infiltrati acolo, nimic mai adevärat. Dar cä ar fi fost pionier al adventismului, cred ca ai dat-o în prostealä. Sa-ti amintesc una dintre elucubratiile teologice ale acestui „pionier”: el nega sfârsitul Lumii ca un moment de distrugere totalä a Pamântului si al Cerului, contrazicând astfel Scriptura. A fost pânä la sfârsitul vietii un catolic „ortodox”.
In minutul 18:48, faci afirmatia cutremurätoare, publicä si directä a faptului cä te simti „legat si bine reprezentat” de cätre acest iezuit. Eu cred cä suntem legati si bine reprezentati de cätre Isus Hristos. Numai nebunii potrivit Scripturii, se încred în alti oameni…Quod erat demonstrandum!
În momentul 19:11, afirmi despre Samuele Bacchiocchi cä a fost teolog al Bisericii Adventiste. Poate. A fost plasat de anumiti „prieteni” la Andrews University, ca profesor. Adu-ti aminte cä chiar din interiorul Bisericii au iesit voci care au criticat pozitia sa fatä de ziua de odihna, adicä despre faptul cä-i mai reducea din solemnitate. El s-a desävârsit ca teolog la Universitatea Gregorianä (iezuitä) nu trebuie sä uitäm aceasta. Si cine inträ acolo credincios, iezuit iese!
Sfârsitul emisiunii a fost apoteotic prin imbecilitatea delirului verbal si a anulat orice urmä de bun simt la adresa doctrinei advente. Identificai profesore aceastä blestematä companie iezuitä, aceea care are pe constiintä decimarea a mai mult de 50 de milioane de oameni de pe toate continentele de-a lungul istoriei incluzând reformatori, cu cei 144 de mii de räscumpärati din necazul cel mare, cei ce-L vor urma pe Miel în tot locul. O afirmatie care te desfiinteaza nu numai ca adventist ci si ca om normal în gândire!
Dupa vizionare, am avut nevoie de minute întregi de recompunere. Toatä prestatia ta în aceea emisiune a fost lamentabilä dar totodatä scuzabilä. Poate cotarla sä facä altceva decât sä se gudure pe lângä duläul fioros?
Aici s-a demonstrat deplin cä esti un auxilium iezuit. Nici mäcar un infiltrat nu esti! O faci si o exprimi fätis. Te au santajat cu ceva, amenintat ori cumpärat. Un trädätor!
Pot afirma cä ti-ai arätat adevärata fatä de vândut Fiarei. Ai uitat ce scria Ellen White despre acest ordin cälugäresc asasin, despre sträduinta acestuia de-a distruge Biserica Adventistä, despre infiltrare acesteia cu elemente toxice gen auxilium ori chiar sacerdoti iezuiti în învätämânt, edituri sau organizatii administrative? Aiii, am uitat: si dânsa inventa conspiratii, potrivit criteriului täu de-a discerne problemele, nu-i asa!?
Acum pot afirma despre tine, folosindu-ti propriile expresii directionate spre persoana mea, cä:
– tu însuti esti o rusine pentru Biserica Adventistä fiind de fapt un vândut iezuitilor. În fond, ai partea ta în planul ecumenizärii Bisericii din România;
– prin ceea ce ai spus rezultä usor de înteles cä existä o conspiratie împotriva Bisericii dusä la capät de cätre iezuiti, armata asasinä a Vaticanului în care si tu pui bobita de otravä!
– rezultä usor de înteles cä ai ajuns profesor la Institutul Teologic. Este „specialitatea” iezuitilor de-a perverti adevärurile biblice prin profesori simpatizanti ai doctrinei romano – catolice.
– rezultä dificil de înteles cum cei responsabili de învätämântul teologic superior, cunoscându-ti afinitätile te mai îngäduiesc încä acolo unde esti. Explicatia este simplä: un alt simpatizant iezuit te sustine!

Doresc ca Dumnezeu sä se îndure de tine!

Barcelona, 31/03/2018

IEZUITI DE IERI SI DE ASTAZI ÎN BISERICA ADVENTISTA (partea a doua)

Obispo_Cifuentes,_Padres_Alemanes,_1s_jesuitas

În anul 1558, prin toamnä, doi iezuiti Lainez si Salmerón au redactat împreuna numitele „Declaratii”, având la bazä principìile psihopate ale lui Loyola cu privire la organizarea si administrarea Ordinului si din care ulterior si-a  tras seva Jurämântul de initiere si care depäseste în cruzime si fantezie asasina orice alt document similar.
Pe atunci existau cinci congregatii ale Ordinului si anume: Italia, Germania, Franta, Spania si Anglia dar cea mai importantä urma sä fie acea care se dezvolta în Lumea Noua si în special în America de Nord.
Generalul iezuit numea sefii de divizii, promulga ordonante, administra finante, dirija activitati scolastice si räspundea unic înaintea papei pe care de fapt il si controla. Ca dovadä a acestui puternic control exercitat asupra papei este decretul semnat de Paul al III-lea, prin care fiecare membru al ordinului era absolvit de „nereguli care puteau resulta din legäturi amoroase, räniri cauzate altor persoane, omucideri si asasinate cu conditia sä fie fäcute pe ascuns si färä sä cauzeze vreun scandal public.” Iar Gregorie al XIII-lea, a ajuns pânä acolo încât ameninta cu excomunicarea pe toti acei regi si principi care ar fi avut intentia sa reducä ceva dintre privilegiile acordate Ordinului.

raices-del-protestantismo-2-638
Principalii Reformatori europeni si doctrínele lor. Astäzi toti învinsii Romei prin iezuiti.

La moartea lui Loyola, Ordinul numära în jur de o mie de membri intre preoti si frailes. Astäzi, potrivid informatiilor de Info-Vaticana numärul total de iezuiti ar fi de aproximativ 50.000 räspânditi în toatä lumea (Anuario Pontifico din 2017, dä un numär mult inferior: 16.378 de membri din care 11.785 fiind unsi ca preoti)  dar așa cum am afirmat anterior, se apreciazä cä ar fi mai mult decât triplu, färä a mai socoti simpatizantii, „auxilium” adicä persoane laice ori sacerdoti din alte confesiuni religioase care actioneazä la comanda iezuitä. Acesti „auxilium” sunt agentii secreti ai Ordinului si actioneazä sub acoperire. Sä nu vä imaginati ca sunt animati de o simpatie deosebitä pentru Ordin. Nu. Aici vorbim despre amenintare, santaj, constrângere si de foarte putine ori de cumpärare. Ascultarea trebuie sä fie absolutä. Reversul este întotdeaunä moartea…accidentalä!
Astfel de-a lungul timpului au racolat în folosul intereselor Ordinului  persoane influente (regi si principi, sefi de guverne si ministri, militari de rang înalt si judecätori, oameni politici si oameni de afaceri, bancheri, profesori universitari, avocati, medici etc.), fie din societatea cunoscutä, fie din interiorul societatilor secrete.

Marquis_de_Lafayette_2

jonh-adams-700x459

Douä personalitäti ale istoriei americane Marchizul de La Fayette (1757 -1834) erou de räzboi si John Adams (1735 – 1826), al doilea Presedinte al Americii, au luptat de aceeasi parte, ambi erau masoni si amândoi au cunoscut infiltrarea iezuitä în política Statelor Unite.

Continuarea Reformei în Noua Lume, a ìnsemnat o mare provocare pentru Ordinul Iezuit si pentru sefii lor. O mare natiune rebelä se contura la orizontul Istoriei iar aceasta sfidare era intolerabilä pentru Vatican. Prin definitie, aceastä parte a planetei era refractara religiei romano-catolice dar tolerantä in tot ceea ce însemna crez religios.
Oportunitatea controlului asupra Americii s-a arätat dupä anul 1776, când Adam Weishaupt un evreu ashkenazi, iezuit de rang înalt înfiinteaza în Ingolstadt, Bavaria societatea secretä numita Illuminati, de sorginte masonä si care a preluat controlul francmasoneriei din toatä lumea iar prin aceasta, infiltrarea ei cu elemente iezuite. America a fost färä îndoialä un stat mason. Toti pärintii fondatori au fost masoni însä nu toti acesti masoni au fost iezuiti. Aversiunea împotriva Vaticanului în general si a iezuitilor în particular, era uriasä pe aceste meleaguri iar iezuitii au trebuit sa lucreze cu foarte multa prevedere si inteligentä pentru ca infiltrarea lor în lumea política americanä sä fie efectivä si eficientä. N-au precupetit nici un efort, inclusiv au asasinat presedinti pentru aceasta!

„Istoria iezuitilor poate cä nu s-a scris de forma convingätoare pânä acum…Dacä ar fi fost sä fie condamnati pe merit un grup de oameni aici pe pamânt ori în iadul vesnic pentru räutatea lor, acestia ar fi cei din Societatea lui Loyola.” (John Adams, Presedinte USA)

„În opinia mea, dacä libertätile acestei natiuni a Statelor Unite, vor dispare întro zi aceasta se va produce prin subtilitatea blestematä a iezuitilor.” (Marquizul de Lafayette, erou de räzboi)

Aparitia atâtor culte protestante le-au usurat într-un fel munca. Nu toate doctrínele erau periculoase pentru biserica romano – catolicä, ba unele erau chiar tolerante pentru a un spune amiabile.
Toate cultele protestante din Statele Unite au fost infiltrate cu oameni ai ordinului acei „simpatizanti” ori direct de catre sacerdoti iezuiti sub acoperire inclusiv acelea care s-au arätat tolerante cu Vaticanul.

Shakers
Metodistii, anabaptisii,  anglcanii sau reformatii nu erau foarte critici cu biserica romano – catolicä si nici cu Ordinul iezuit.

Aparitia  Bisericii Adventiste de Ziua a Saptea si a doctrinei advente au generat o puternicä preocupare în rândul sefilor iezuiti. Interpretarea pe care teologii adventisti o dadeau cartii lui Daniel si a Apocalipsei, identificarea fiarei cu papa si a Babilonului cu biserica romano – catolicä precum si aparitia scrierilor profetice ale lui Ellen G. White, au generat crispare iar în unele momente chiar panicä intre membri Ordinului.
Adventistii au devenit inamicii Vaticanului. Ordinul iezuit s-a pus în alertä maximä si începând din toamna anului 1863, a început infiltrarea intensä a acestei Biserici  urmärind sä identifice eleméntele masone existente aici.

maxresdefault

In aceastä fotografie analistii iezuiti au ajuns la concluzia ca unii dintre parintii fundatori ai Bisericii Advente ar fi masoni, judecând dupa semnul de recunoastere a acestora numit „mâna ascunsä”. Se stie cä unii dintre cei vizati, Scott si Derrick au activat ca si William Miller, într-o lojä masona de rit scotian.

Activitatea scolasticä a iezuitilor s-a fäcut cunoscutä în Statele Unite prin înfiintarea de colegii si universitäti, edituri, biblioteci si institute biblice cu un nivel exceptional de predare fapt care i-a adus o recunoastere unanimä.
Astfel, sunt celébrele:
Georgetown, înfiintatä în 1789 în Washington D.C. Astäzi încä, fiecare student de la aceasta Universitate trebuie sa realizeze douä cursuri de teologie iezuitä si filosofie catolicä.
Boston College, a fost înfiintatä în 1863, s-a centrat în artele liberale ca filosofía, clasicii greci si latini si teología. Este o Universitate recunoscutä ca una dintre cele mai prestigioase din tara.
 Fordham University, a fost înfiintatä în anul 1841, si are trei sedii în New York. Ofera studii superioare arte si stiinte precum si cursuri de drept, educatie, servicii sociale, studii religioase de orientare catolicä.
Loyola University, a fost înfiintatä în 1839, în Chicago si este Universitatea cea mai mare din Statele Unite, înmatriculând aproximativ 16.000 de studenti. Este consideratä Universitatea cea mai bunä din tarä si pregäteste medici, infirmieri, specialisti în comunicatii, afaceri, drept, muncä sociala, artä, filosofie si religie.
Marquette University, si-a deschis portile în anul 1881 în Milwaukee, Wisconsin. Pregäteste ingineri, stiintifici, specialisti in legi, medici, dentisti si oameni de negot.
Apoi existä: Saint Luis University (St. Luis, Missouri), University of San Francisco, Canisius College (Buffalo, New York), Regis University (Denver, Colorado), Fairfield University (Connecticut), John Carroll University (Cleveland), Rockhurst University (Kansas City, Missouri), University of Detroit (Detroit, Michigan), etc. O largä listä de colegii si universitäti, poate cea mai extinsä retea de învätämânt privat din Statele Unite.
Aici se pregätesc specialisti si experti în toate domeniile. De aici au iesit presedinti, judecätori federali si constitutionali, oameni politici importanti, oameni de stiintä, de cultura si de arte, teologi (inclusiv teologi protestanti!), militari si politisti de rang superior, înalti functionari etc.
Iezuitii au la dispozitie un rezervor important de „resurse”, de auxilium dispusi sä lucreze sub acoperire pentru ei, pentru ca la vremea potrivitä au stiut sa-i recruteze, sa-i santajeze, sa-i ameninte, uneori sa-i cumpere cu favoruri. Prin ei au condus política tarii, au sabotat, au asasinat, au fäcut sä disparä opozitorii si au determinat schimbäri importante în doctrínele religioase cu scopul de-a stinge flacära protestantismului mondial si readucerea lumii libere sub zona de influentä si ascultare a Vaticanului.

Leroy-Froom_Daniel-and-the-Revelationth
Le Roy Edwin Froom (1890 -1974), istoric, scriitor, pastor, editor si fruntas adventist. Se bänuieste cä a fost sacerdote iezuit si mason de rang înalt. Cartea sa de cäpätâi Probleme de Doctrina, contine învätäturi sträine credintei advente, mult asemänätoare ori influentate de doctrina catolicä. In prim planul fotografiei a doua îl vedem pe Le Roy Froom la o ceremonie iezuita la Roma (1934).

(Va continua)

IEZUITI DE IERI SI DE ASTAZI ÎN BISERICA ADVENTISTA (prima parte)

jesuitas-en-el-vaticano

Un obscur cäpitan a trupelor oñacine a Regatului de Castillia, în vârstä de treizeci de ani, la data de 14 mai 1521, cädea ränit pe zidurile cetätii în bätälia de la Pamplona, orasul fiind asediat de trupele navariene conduse de regele Enrique II de Navarra. Proiectilul de muscheta îi zdrobea umarul drept. Era Iñigo López de Loyola y Regalde näscut pe 23 de octombrie 1431, în Azpeitia, Guipúzcoa (Tara Bascilor) de profesie mercenar. Spaniolii l-au numit Ignacio de Loyola.
Acest fapt, a condus la o dramatica si hotarâtoare decizie a vietii sale. În timp ce se trata de rana suferitä, a avut rägazul sä se apropie de lecturä. Locul ales pentru tratare si convalescentä, cum era obisnuit în acele vremuri, a fost o mänästire dominicanä din Muntii Pirinei. Cum unicele cärti aflate la dispozitie în acel loc erau cele cu scrieri religioase, lectura aceasta i-a fost nu numai o petrecere de timp ci una care i-a schimbat constiinta. A devenit un religios fervent. Oricum, ca om de arme era terminat. Bratul i-a rämas cu mobilitate redusä.
Studiul religiei i-a întarit credinta catolica si l-a orientat a urma vietile asa zisilor sfinti. O singurä meteahnä l-a urmat pe tot cursul vietii: bäutura. Ca orice militar din acele vremuri, stiind ca traieste sub umbra mortii, ca sub o implacabila sabie a lui Damocles, când avea prilejul, se afunda în aburii alcoolului pânä la delir uitând astfel de teamä si mizeriile vietii cazone.
Un fraile numit Bruno , venit de curând de la o mänästire din Alpii francezii numita Saint Pierre de Grande Chartreuse, a adus cu sine o reteta pentru o „doctorie” miraculoasa „buna pentru trupul härtuit, sufletul nepotolit si mintea rätäcitä” dupa cum o definea francezul si pe care o numea în secret „pasiunea verde”. O fabrica în mare tainä din niste ierburi pe care le culegea de prin munti, ierburi pe care le numea Apsinthion.
Cert este cä Ignacio si Bruno, au devenit prieteni la toartä, ba chiar împarteau chilia si înainte de toate, „pasiunea verde” în cantitäti periculoase. În timpul betiilor se întâmplau douä lucruri: Bruno adormea cu capul pe masä dupa ce debita aceeasi istorie despre minunatul Paris iar Ignacio avea „întâlniri” religioase cu Fecioara Maria. În timpul unei astfel de viziuni, a primit porunca de-a vizita Tara Sfântä.

th

Ignacio de Loyola (23 octombrie 1491 – 31 iulie 1556), fundatorul Companiei lui Isus, ordin militar religios, líder incontestabil a Contrareformei. Inventatorul exercitiilor spirituale care se practicä astäzi in toate bisericile färä exceptie sub denumirea de „exercitii alfa”.

Prin toamna lui 1523, Ignacio, Bruno si inca doi prieteni religiosi se îmbarcarä în Barcelona, pentru Haifa, Palestina. Dupä o scurtä oprire la Roma, îl gäsim în primävara urmätoare la Ierusalim. Aici, experimenteaza o multime de viziuni si dupä cum se spune, descoperi multe din tainele Cavalerilor Templieri, Kabalah evreiascä si s-a initiat în tainele Orientale în special ale Egiptului, pe care ulterior le va impune în creatia sa capitalä: Ordinul Iezuit.
Dupä întoarcerea din Tara Sfântä, impulsionat si impresionat de viziunile avute, începe sä predice despre beneficiile Exercitiilor Spirituale si despre faptul ca prin intermediul lor, credinciosul poate conecta cu Fecioara Maria ori cu Isus. Asta n-a pläcut prea mult Inchizitiei. De-a lungul vietii a suferit opt judecati de credinta si a fost condamnat la penitentä. Scârbit, pleacä la Paris si începe sä studieze filosofía. Dupä trei ani, revine pe pämântul natal si începe sä contureze bazele unui nou ordin monahal care sä contracareze efectele Reformei lutherane: Ordinul Iezuit numit oficial Compania lui Isus.
Structurat pe base militare, cu o disciplinä fermä si o obedientä totalä fatä de comandant, ordinul s-a creat pentru a fi o armä letalä, temuta si tainicä. Ca om de arme Loyola a stiut dintotdeauna valoarea informatiei ca si faptul ca si cea mai puternicä cetate poate cädea usor, färä mari pierderi dacä este lovitä din interior. De asemenea, a valorat faptul cä constiintele se modeleazä în învätämânt si a insistat ca soldatii säi sä fie eruditi si dedicati scolilor ca profesori. Pleacä la Roma însotit de un grup de prieteni si în anul 1534, ia fiintä Compania lui Isus sau Societatea lui Isus, fiind ales primul general iezuit. În 1540, papa Paul al III- lea, aprobä ordinul si îi da binecuvântarea. In 1541 este ales primul Superior General.

compania

„Eius Iesus et vocatum est nomen”, (Ei -Tatal si Duhul Sfânt- te-au numit Isus) scrie pe scutul Ordinului. Dupä cum se poate observa simbolul  solar si elemente ale misticismului egiptean abunda: soarele cu 32 de raze (în numerología egipteana este simbolul misterului vietii eterne), literele I H S, sunt Isis, Horus si Set zeitati egiptene iar ceea ce acolo, in centru pare o cruce este de fapt Ancla lui Anubis, adicä cheia locuintei mortilor.

Ignacio de Loyola, a fost ales de douä ori Superior General. A fost pânä la moartea sa (1556) cauzatä probabil de acest consum, „prietenul” devotat al „pasiunii verzi” care astazi stim, era absintul, o bauturä alcoolicä produsä din macerarea plantei Artemisia absinthium.
Principiul activ al acestei plante medicinale este tuyona o substanta compozita si puternic toxicä. În anumite doze cauzeazä halucinatii si moartea.
Asa cum s-a arätat Ordinul, a fost creat pe baze militare si a actionat întotdeauna în ofensivä. Loyola, a stiut sa valorifice munca informativa si a utilizt cu succes mita, santajul, amenintarea si constrângerea iar nu de putine ori asasinatul „strategic” pentru atingerea obiectivului: controlul absolut si total. Färä îndoialä Ordinul Iezuit, a fost lovitura sub centurä datä Reformei. Aceastä armatä mutä, neväzutä, instruitä, instigatoare, sabotatoare si mortalä s-a infiltrat în toate structurile sociale, politice, financiare, militare si religioase cu scopul de-a lichida orice urmä de ordine si imponer propria organizare.
Loyola, a determinat ca metodele sale de ancheta, torturä si executiile ereticilor sa fie transferate inchizitorilor dominicani iar acestia, ultímele doua, „bratului secular”.

Scriptura, identificä si descrie acest teribil „fenomen” în Apocalipsa lui Ioan cap.12, 15:17.
Atunci, sarpele a aruncat din gurä apä, ca un râu, dupä femeie ca s-o ia râul.
Dar pämântul a dat ajutor femeii. Pamântul si-a deschis gura si a înghitit râul pe care-l aruncase balaurul din gurä.
Si balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus sä facä räzboi cu rämäsita semintei ei, cu cei ce päzesc poruncile lui Dumnezeu si tin märturia lui Isus Hristos.”

In simbología biblicä femeia reprezintä Biserica, apa multimi, pamântul este spatiul, distanta. In versetul 13 si 14, Apocalipsa reveleaza nasterea Bisericii si a Domnului.
Sarpele, balaurul, satana se foloseste de multimi de oameni (popor, organizatii religioase etc.) pentru a urmari Biserica rezultatä din Reformä dar descoperirea Americii, face posibila salvarea ei si dezvoltarea sa ulterioarä.
Actul urmätor, satana mâniat pe Biserica pierdutä în îndepärtata Americä si-a turnat razbunarea împotriva protestantilor europeni fäcând de-a lungul timpului prin intermediul Inchizitiei, zeci de milioane de victime în câmpurile cu influentä catolicä.

Asa cum am arätat, metodele de actiune împotriva protestantismului s-au desfasurat pe doua directii: Inchizitia condusä de dominicani si infiltrarea in teritoriul „inamic” de catre iezuiti.
Primii iezuiti au ajuns în teritoriul Nord American, la putini ani de la constituirea Ordinului. Documentele vremii îi mentioneazä pe Eusebio Kino (1687) care îsi stabilea prima bisericä în Arizona dar posibil descoperim iezuiti potrivit documentelor vremii pe Coasta de Est încä din anii 1632. De atunci, colonizarea catolicä a Americii, a fost costantä si tot mai agresivä iar infiltrarea iezuitä täcutä si periculoasä.

„Astfel, Ordinul era cel mai lipit de papa si mai fidel politicii Vaticanului iar pentru asta primea de la Roma mult sprijin logistic. Iezuitii au dobândit o mare putere politicä si ideologicä. Controlau toatä economia timpului si erau sectorul cel mai cult al societätii. Aveau în puterea lor aproape tot învätämântul unde predicau despre Teoria originii umane a puterii si nu cel al originii divine sustinând cä monarhia are un mandat divin.” (Studiul „Miscarea de Independentä”, Universitatea de Yacambú, Facultatea de Istorie, Venezuela)

Sefii iezuiti au inteles îndatä cä Noua Lume, este un focar de räzvrätire, de erezie si de pericol pentru Vatican. Pentru asta au trimis valuri si valuri de cälugäri osteni, scoliti în lupta contra reformatorilor de pe vechiul continent. Consecintele au fost tragice.
Ignacio a impus o disciplinä militarä realä în interiorul Ordinului cu un ciclu de formare de 15 ani (spirituala prin exercitiile constante cu influentä psihologicä importantä asupra intelectului, viatä asceticä si pregätire fizicä). Acesti cälugäri sunt pèrsoane transformate, programate, antrenate si supuse pânä la moarte superiorului.
Din 1776, o datä cu formarea Ordinului Illuminati de cätre iezuitul evreu Adam Weishaupt, toate societätile secrete francmasonice au trecut sub comandä iezuitä ceea ce a permis un mai mare control asupra politicului de catre Curia Romanä.

(Continuare)

 

 

 

Chemotherapy Fails Almost 97% of the Time Yet Doctors Still Recommend It, Why? – Anti News Network

Chemotherapy Fails Almost 97% of the Time Yet Doctors Still Recommend It, Why? – Anti News Network
— Leer en www.unseen-pedia.com/chemotherapy-fails-almost-97-time-yet-doctors-still-recommend/

O ȘTIRE CARE VINE SA DEMONTEZE MITUL CHIMIOTERAPIEI CU CARE AR VREA SA NE AMĂGEASCĂ TREPĂDUȘII SPITALULUI ONCOLOGIC ADVENTIST DIN TG. MURES

SPITALUL ONCOLOGIC ADVENTIST: DECODIFICAREA LOGOTIPULUI (ultima parte)

descarga

Logotipul oficial al Spitalului Oncologic Adventist, asa cum apare pe site.

„Strigä în gura mare, nu te opri! Înaltä-ti glasul ca o trâmbitä si vesteste poporului Meu nelegiuirile lui, casei lui Iacov päcatele ei!” Isaia 58, 1

Societätile secrete iar dintre acestea în special francmasonii au dezvoltat o serie de comunicatii atât verbale cât mai ales vizuale (gesturi, semne, ilustratii) oculte pentru neinitiati dar vii si încärcate de semnificatii pentru cei din interiorul sistemului. Mesajele transmise pot fi reale ori înselätoare. Reale pentru cunoscätori dar mincinoase pentru neavizati. Chiar în interiorul cercului de initiati existä trepte de cunoastere si revelatie. Nu toate tainele sunt expuse descoperirii. Cunoasterea totalä este rezervatä gradelor superioare. În masonerie, existä trei trepte simbolice de initiere si cunoastere: Novicele, Camaradul si Maestrul. Toti învatä acelasi manual: Cele 33 Teme ale Masonului. Acestea sunt publice si pot fi consultate in orice site de influenta masonicä. Manualul masonului vorbeste si despre  limbajul ocult al semnelor, gesturilor sau ilustratiilor prin care ei se comunicä atunci când le lipseste intimitatea necesarä. Ilustratiile grafice sunt atât de iscusit alcätuite încât se convertesc în mesaje subliminale pentru publicul neinitiat si în etichete identificative pentru un mason. Fiecare mason are obligatia potrivit Jurämântului (Tema 14, Manualul masonului) de-a promova crezul, filosofía si mistica sa prin mesaje oculte acolo unde este responsabil de vreo activitate socialä.
Când un mason este în pericol, indiferent de amploarea acestuia si ca ultim recurs, are obligatia stipulatä în acelasi Jurämânt, sä cearä îndatä ajutorul Camaradului iar dacä acesta nu reuseste aplanarea situatie, sä cearä interventia Maestrului. Relatiile între membri acestor societäti secrete, sunt relatii de fraternitate orizontale si de supunere totala, oarba pe verticalä.
Un exemplu notoriu si care a iesit în presä la timpul säu, a fost cazul asasinului de la Bel Air, Charles Manson (1934 -2017) un criminal feroce care a realizat împreunä cu banda sa un monstruos masacru în casa actritei Sharon Tate. A fost condamnat la moarte de cätre un tribunal din din Los Angeles. La auzul sentintei, Manson a fäcut „semnul masonului în suferintä”. De îndatä, Curtea Supremä din California i-a comutat pedeapsa (1972) în închisoare pe viatä, fapt färä precedent, fiind recunoscut acest Tribunal ca cel mai „mortal” din Statele Unite.
Respectând dimensiunile, în cazul Spitalului adventist un mason aflat în probleme financiare grele a gäsit oportun sä cearä ajutorul masoneriei fäcând „semnul masonului aflat în suferintä”. Receptor a fost un alt mason care a putut scoate din mânecä un proiect de Spital, cu o investitie considerabilä în favoarea Camaradului aflat în probleme. Asa functioneazä francmasoneria.
De ce masonul Benta, a cerut ajutorul altui mason? Simplu. Fiindcä mecanismul mitei, a spägii care deschide toate usile, poftele si …adjudecärile lucrärilor, nu mai functiona fiind prins si si trimis în judecatä pentru astfel de matrapazlâcuri din care îi poate reveni o pedeapsä groasä de mai bine de 10 ani de puscärie. El are nevoie urgentä de fonduri pentru a repune pe linia de plutire propriul negot si a deschide posibilitatea lichiditätilor pentru a încerca „ungerea” procurorilor si judecätorilor în dosarul de coruptie pe care-l are la Curtea de Apel Mures. Pe banii credulilor bineînteles!

scut tetragrammaton

Scutul si emblema francmasonului de gradul 25 cu Crucea lui Flamel. Pentagrama, semn satanic. La mare pret printre masoni. Reprezintä pe Lucifer, Marele Arhitect al Universului, stapânul  si dumnezeul lor.  

În heraldicä scutul reprezintä baza peste care se aseaza eleméntele definitorii ale entitätii pe care vrea sä o reprezinte.
Partea centralä a scutului logotipului Spitalului Oncologic Adventist este ocupatä de un element reprezentativ iar pe deoparte straniu: sarpele dominând o cruce.
Acest element numit si Crucea Alquimicä sau Crucea lui Flamel, apare desenatä si explicatä în Cartea Figurilor Ieroglifice de Nicolás Flamel, un alquimist si vräjitor francez din secolul al XIV – lea, ca un puternic semn în magie capabil sä conducä prin el însusi la descoperirea „pietrei filosofale” (idealul oricärui alchimist).
Scriitorul si istoricul italian Titus Burckhard, scria în cartea sa Alchimia (1960), cä „sarpele crucificat” simbolizeaza în filosofía pägâna controlul fortei vitale universale completând ceea ce scria Flamel, despre victoria spiritualului asupra materialului.
În organizarea masónica „Sarpele crucificat” corespunde gradului 25 al Cavalerului de Airain, al ritului Scotian Antic si Acceptat, gradul 7 în Consiliul Cavalerilor Kadosh, gradul 7 al Gradului Istoric si Filozofic, gradul 7 al Gradului Definitiv al Templierilor si gradul 7 al Gradului de la a Sasea Clasä sau Serie. Se trateazä despre gradul cel mai esoteric al masoneriei. Sarpele este o reprezentare kabalistica, un sfidator la adresa umanului si divinului pe care potrivit dogmei masonice trebuie sa-l desteptäm, sa-l înältäm si sa-l invitäm sä träiascä în noi pentru a ne conduce pe drumul transformärii totale. Aceastä gândire stä la baza filosofiei New Age, religia Noii Ordini Mondiale.
Vorbim deci despre asocierea Spitalului Oncologic Adventist, cu interesele unui mason de rang înalt, esoteric, malefic, malign si puternic.
Intentia de confuzie este väditä. Autorul vrea sa ne ducä în eroare asociind acest semn cu „bastonul lui Esculap”, simbolul oricärei activitäti sanitare (spital, policlinicä, farmacie etc.) Aluzie evidentä la sarpele de aramä ridicat de cätre Moise în pustie.
În interpretarea teológica crestina, imaginea posesiunii sarpelui asupra crucii reprezinta pe Satana, Sarpele cel vechi luând în stäpânire mostenirea läsatä de Domnul Isus dupä moarte Sa: crestinismul si Biserica.
În partea superioarä si în afara scutului vedem trei stele cu câte cinci colturi fiecare (pentagrame).
Pentagrama în simbolistica masonä îl reprezintä pe Marele Arhitect al Universului, Luceafärul de Dimineatä, Lucifer devenit Satana, împotrivitorul lui Dumnezeu. Este chintesenta celor patru elemente primordiale: focul, apa, aerul, pämântul. Un simbol de mare fortä în ritualurile esoterice masone ca si în cele de magie.
Faptul cä sunt trei, aratä spre trinitatea pägâna Horus, Isis, Seth, adicä Satana în trei ipostaze. Numärul trei este considerat de cätre masoni un numär sfânt si perfect. El defineste triunghiul, piramida si spiritual cel de-al treilea ochi. Numerele sfinte se intensificä atunci când se grupeazä ca în cazul numärului 33, gradul cel mai înalt în masonerie si care-l simbolizeazä pe Kundalini sau „forta sarpelui„. Aici este puntea de legäturä între masoni si iezuiti: misterele esoterice ale Egiptului si Kabalah „celor ce-si zic iudei dar nu sunt”.
În partea dreaptä a scutului masonic este desenatä (stilizatä) coloana masonicä cu treaptä si capitel. Este coloana numitä Iachin (partea dreapta a Templului lui Solomon). În ocultismul masonic aceastä columna ìmpreunä cu cealaltä numita Boaz, reprezintä stâlpii portii de intrare într-o altä lume, lumea de dincolo sfântä si misterioasä. Descrierea pe care o dä Albert Pike, pärintele masoneriei moderne în cartea sa Moralä si Dogmä acestei lumi misterioase si oculte care se deschide dincolo de coloanele templului masonic este definitorie: „Aceste coloane sunt imitatiile realízate deKhurum, un artist si sculptor din Tir, a marilor coloane consacrate focului si vântului (aerului) care sträjuiau märeata intrare a templului lui Malkart (Baal = Satana – n.a.).”
Adaugându-i o cruce, realizatorul a vrut sa-i ascundä originea dându-i o aureolä…crestinä. Sä nu ne înseläm: pe altarul mason existä si o Biblie! La ce foloseste? Pentru decor si batjocurä, nimic mai mult!

IMG_0041

Altarul mason: aläturi de o Biblie cu o traducere incertä si incorectä, Tanakh- ul evreiesc (39 de Carti din Vechiul Testament si Apocrife) si Koran- ul islamic.

De jur împrejurul scutului vedem cununa din ramuri de Acacia. În simbología masonicä ramurile de Acacia reprezinta nemurirea sufletului pe care o conferä Marele Arhitect al Universului, Lucifer si care este aspiratia orcärui mason. Arbustul de Acacia îi va aduce aminte întotdeauna masonului cä o ramurä din acestui arbust a servit ca semnal inconfundabil pentru descoperirea mormântului Maestrului Hiram Adiff (dupä ei, marele constructor a Templului lui Solomon n.a.) si aduce aminte de ìnvierea acestuia precum si de magnifica sa cäutare a Luminii Permanente. (Secretul Masonic, Vicente Alvoseri).
Pe orice altar masonic se întâlneste incrustatä (sculptatä) ramura de Acacia.
Banda unduind si cuvintele scrise  într-o lozincä sunt specifice heraldicii masone. „Everything forlife” (Totul pentru viatä), este lozinca multor loje masonice de rit scotian. Sunt obsesionati cu un anumit gen de eticä dând impresia cä sunt preocupati de bunästarea socialä, cä sunt receptivi la suferintele cuiva, cä sunt oameni preocupati sä fie de ajutor în orice ocazie, manifestând în abstract (lozinci) dorinte si actiuni samaritene. O minciuna. Nu väd decât propriul interes care nu coincide cu interesul general al societätii fiind manipulatori de evenimente, idei, proiecte, vieti etc. Atât cancerul comunist cât si ciuma fascistä au fost inventii ale francmasoneriei (mortalul triunghi: masoni – illuminati – iezuiti). Ambele sisteme politice erau pline de lozinci în favoarea omului, a vietii si a libertätii…

Jardineros escudo de logia 4P5142440a172
Simboluri masone. Ramuri de acacia si ochiul care vede tot controlând Biblia. La bazä banda unduitoare. Templu mason. Coloanele Boaz si Iachin. În fundal sigla Marelui Arhitect si Ochiul säu care pretinde cä vede tot.

În partea stângä a scutului se observa o inimä ocrotitä de o palmä de mason (de medic, în mod sigur nu este!). Este un simbol al filosofiei New Age, acea culturä încärcatä de „umanitate”, de „misiune ocrotitoare”,  de „educare si de vindecare a oamenilor” (asa cum le place conducätorilor proiectului Spitalului sä epateze), pe care francmasonii, illuminatii si iezuitii o vor ca religie universala pentru Noua Ordine Mondialä.
Culoarea albasträ este culoarea de recunoastere a operei mondiale a illuminatilor prin excelentä (priviti steagul Uniunii Europene, ONU, NATO, Fondul Monetar International, Banca Mondialä, Drapelele Statelor de creatie masonicä etc); este culoarea Luceafärului de dimineatä, a lui Lucifer, Marele Arhitect al Universului mason. Nu putea lipsi din logotipul Spitalului!

Sabatul trecut 17/03/2018, Comitetul de Initiativä Mason condus de Benta Remus, cel care vrea sä însele pe copiii lui Dumnezeu, deschizându-le portofelele cu nerusinare pentru subventionarea unui Spital privat, în folosul masoneriei, a Vaticanului si a castei conducätoare din Bisericä, folosind drept „accelerator” de intentie, fraze mari genul „continuatori ai misiunii vindecätoare a lui Isus”, „lucrarea lui Dumnezeu” etc., a depäsit orice limitä a bunului simt. A facilitat prin intermediul presedintelui Uniuniipastorul docil si trepädus Stefan Tomoioagä, seful publicitatii mincinoase, distribuirea prin comunitätile din Tarä, de pliante cu reclamä si cereri de donatie pentru Spitalul masonic. Aceastä actiune „miläsi pomanä” se foloseste de o mare înselätorie. Priviti modificärile esentiale ale logotipului de pe pliant si comparati-l cu cel oficial, asa cum apare pe site- ul din Internet:

scutdescarga

Foto 1. (stânga) Logotipul modificat si „nevinovat” de pe pliantul actiunii „milä si pomanä”. Foto 2. (dreapta) Logotipul masonic si oficial al Spitalului. Acesta nu se poate modifica. Prostealä pe fatä!

Ce ascunde aceastä modificare? Inselarea „prostimii” asa cum au fäcut-o întotdeauna. A dispärut Crucea lui Flamel si a a apärut „bastonul lui Esculap„, au dispärut pentagramele sataniste si a apärut la bazä Biblia (masonicä!) deschisä, a dispärut coloana masonicä Iachin si a apärut crucea crestinä. Ce tupeu! Au pästrat însä ramurile de Acacia, banda unduind, lozinca definind loja masonicä si „nevinovata” imagine a inimii ocrotite. Dupä cum se poate observa continuä obsesia cu numärul trei: în unduirile benzii de la baza scutului, în paginile Bibliei (?), în grupul elementelor din scut. Pästreazä culoarea bleu marin masonä adäugând galbenul ca garniturä. Aceeasi compozitie ca în cazul drapelului Uniunii Europene. Nu pot face exceptie de la normä.
Interiorul pliantului vine garnisit de minciuni dulcege cu toate „beneficiile” si „valorile” pe care le va aduce bietului crestin amägit, prostit si dus de nas acest Spital privat:
1. Excelentä – Tratamente sigure, eficiente si adaptate…
Minciunä. Speranta de viatä în 90% din cazurile de cancer tratate cu chimioterapice nu depaseste 2 ani. Atât chimioterapia cât si radioterapia sunt paleative. Nu îndepärteazä cauza bolii.
2. Compasiune – reflectarea dragostei lui Dumnezeu…
Minciunä. Spitalul va reflecta dragostea de bani si nimic altceva. Orice spital privat de oriunde în lume acordä atentie deosebitä, empatie si dragoste pacientului atât timp cât pläteste. Färä bani nu ai milä! Asa de simplu. Si un copil ar întelege asta…
3. Credintä – manifestarea vizibilä a încrederii în Dumnezeu.
Minciunä. Oare fäcând o capelä „vizibilä” în interior, vor aduce si pe Dumnezeu acolo? Nu numai fätarnici dar si trufasi!
4. Accesibilitate – asigurarea de servicii medicale…pentru orice persoanä, indiferent de statutul social, etnie sau religie.
Minciunä. Vor intra si se vor interna „la standarde europene” numai cei care au bani. Adicä zeci de mii de euro pentru o moarte sigurä. Vor spune „prea târziu”, „n-a rezistat”, „prea complicat”, si tot felul de minciuni ca justificare. Orice oncolog stie cä chimioterapia si radioterapia, nu vindecä ci ucide. De ce, o fac? Pentru cä sunt lobbystii companiilor farmaceutice. Cu cât vând mai mult din toxinele lor cu atâtea beneficii se cadoriseste medicul! Adicä plicuri cu bani, cadouri, concedii plätite etc.
5. Integritate – adoptarea unor principii de conduitä…ancorate în valorile crestine.
Minciunä. Înselând suferinzii cu tratamente iluzorii, supunându-i la chinuri uriase, furându-le banii lor si ai familiilor pentru nimic ori provocând alte ucideri prin avorturi înseamnä „valoare crestinä”, atunci si doctorul mortii Mengele, monstrul de la Auschwitz, a fost un înger!
6. Unitate – colaborare interdisciplinara…
Minciunä. O propozitie goalä färä acoperire menitä sä creeze senzatia de mediu academic. Nu sunt. Doar niste negustori necinstiti.
7. Echilibru – promovarea unui stil de viatä armonios…
Minciunä. Cum pot vorbi despre asa ceva când bolnavilor le administreazä toxine ca tratament, îi iradiazä tot ca tratament si- i trimite acasa trei sferturi morti? Nu se numeste asta ipocrizie? Ce mult li se potriveste versetul: „…ci nelegiuirile voastre pun un zid de despärtire între voi si Dumnezeul vostru; päcatele voastre vä ascund Fata Lui si-L împiedicä sa v-asculte!”

Nu vä läsati amägiti! Acest Spital, va fi un spital privat. Orice tratament aici va costa enorm. Cu mult peste posibilitätile majoritätii românilor. Vä vor scoate banii din buzunar cu minciuni dulci si amägiri mieroase. Vor folosi darurile si zecimea Dvs. ca sä îmbogäteascä masoneria, Vaticanul si unu ori doi de peste Ocean. Vor uita de donanti imediat ce ati bägat banii în conturile lor. Domnul condamnä atât prostia cât si smecheria.
Nu este lucrarea lui Dumnezeu! Scriptura scrie cä Dumnezeu nu lucreazä pentru nenorocirea omului. Acest Spital va fi pentru îmbogätirea unora si suferinta altora. Vrea Dumnezeu asta? Lucreazä Dumnezeu prin persoane necurate?
Lucrarea socialä a lui Dumnezeu este aceea de-a ocroti orfanii, de-a ajuta vaduvele si säracii, de-a hrani bätrânii singuri, de-a adäposti nenorocitii färä acoperis deasupra capului, de-a educa în spirit crestin viciosii lumii acesteia si tuturor vestindu-le Evanghelia lui Hristos!
Aceasta este adevärata lucrare pe care ne-o cere Dumnezeu, nu sä chivernisim cäpusele Bisericii. Nu vä faceti pärtasi la nelegiuirea necuratilor ca sä nu fiti socotiti voi însivä de lepädat!

„…împarte-ti pâinea cu cel flämând si adu în casa ta pe nenorocitii färä adäpost; dacä vezi pe un om gol, acoperä-l si nu întoarce spatele semenului täu!” Isaia 58, 7

Cunosc un „caz” special. Sunt sigur cä si Dvs. cititorii, cunoasteti zeci ori poate sute de istorii similare. Ce va expun, nu are nici strälucirea, nici grandoarea, nici sustinerea trufasä a Proiectului Spitalului delicventului mason Benta, cadorisit de masonul Ted Wilson cel vinovat de continuarea programului de exterminare a fiintelor umane prin avorturi în toate spitalele adventiste din lume si de încälcarea Poruncii a II -a, pe când inaugura un colegiu adventist în Sao Paolo (Brazilia), ci este un exemplu de simplitate, de däruire si de încredere în puterea lui Dumnezeu.
Este vorba despre o scoala formatä si condusä de ani de zile de cätre o femeie, credincioasä adventistä în satul Vaideiu, comuna Ogra (jud Mures), la nici 30 de km de sediul Conferintei Transilvania Sud. Nu-i cunosc numele. Stiu cä este o persoanä cu un suflet atât de mare încât ar încäpea în el chiar si Spitalul masonilor. Scoala se numeste „Soli Deo Gloria” si apare în Facebook.
Aici educä în spirit crestin, hräneste bine si îmbracä corect si curat 84 copii cu vârste cuprinse între 4 si 14 ani (de la grädinita la clasa a 8-a). Unica sursä de venit sigur în aceastä magnificä lucrare este mica ei pensie si câteva donatii sporadice de la niste pensionari amärâti. Cum reuseste aceastä femeie sä facä fatä acestui deziderat?

19225625_1182327555210790_8390782101028668623_n
Elevii scolii adventiste „Soli Deo Gloria” din satul Vaideiu, com Ogra jud. Mures, cei care cer în fiecare an Conferintei, bani si mijloace pentru acreditare la Ministerul Educatiei. Raspunsul este mereu acelasi: ne efortäm pentru Spitalul Oncologic Adventist (mândria noasträ!), n-avem de unde sä vä däm!

Copiii sunt de prin cätunele din jur. Provin din familii särace si dezorganizate. Aceastä femeie de exceptie îi adunä în fiecare zi cu un microbuz donat de un inimos din Germania si pe niste drumuri îngrozitoare, neasfaltate îi conduce la scoalä unde le oferä educatie, hranä si cunoastere de Dumnezeu. Directoarea scolii si profesorul de religie si sport, un pastor care nu a încäput în organigrama Conferintei, vin din Sibiu. Altii dasäli vin din Tg. Mures…Credeti cä vreun responsabil de la Conferintä ori de la Uniune, au venit sä arunce mäcar o privire peste aceastä lucrare? Nu vä amägiti dând räspunsuri pozitive. Vara este praf iar toamna noroaie iar pe aici nu-i nimeni sä le gâdile orgoliile ci doar persoane simple care le fac cereri drepte. Pentru asta nu calcä în curtea scolii! Nu-i demn de ei salvarea atâtor suflete curate ci doar bätaia pe crestet de cätelusi cuminti administratä de masonii delicventi!
Am întrebat la început, cum reuseste aceastä femeie, sä facä fatä atâtor cheltuieli zilnice. Un amic de-al meu care o cunoaste, mi-a dat räspunsul: prin rugäciune! Märturisea cä a väzut cu ochii lui si märturia lui e dreaptä pentru cä omul e pastor, cum säptämâni întregi nu alimentau rezervorul microbuzului scolar cu motorinä dar indicatorul rämânea neschimbat ori cum seara cämärile bucätäriei erau goale dar la amiaza nu lipsea prânzul de pe mesele copiilor…ba încä mai aveau si pentru säptämâna care le stätea în fatä. Acum stau si mä întreb, dacä Spitalul Masonic ar fi „lucrarea lui Dumnezeu” cum le place necuratilor sä spunä, sä strige si sä tipe de ce nu li se umplu de îndatä conturile milei? De ce umblä cu înselätorii? De ce îi amägesc pe bietii oameni cu minciuna „lucrärii lui Dumnezeu”? Pentru cä Satana este tatäl minciunii si stäpînul mincinosilor. Alt räspuns nu este!
Nu vä faceti pärtasi la lucrarea celui räu ca sä nu fiti gäsiti vinovati la Sfârsitul Timpului, oameni buni!

Barcelona,
21/03/2018

SPITALUL ONCOLOGIC ADVENTIST: APELURI, MINCIUNI SI CONCLUZII (a treia parte)

thH05O273G

Între a fi patetic sau a oferi celor ce te ascultä o minciunä gogonatä, eu as prefera täcerea. Circulä prin Facebook, un video de vreo câteva minute al Presedintelui Uniunii Adventistilor din România, pr. Stefan Tomoioagä prin care face un apel la strângerea de donatii pentru Proiectul Spitalului Oncologic Adventist din Tg. Mures. Nu este prea „public” îndemnul, el fiind distribuit doar persoanelor de „încredere” asa cum vorbeste nou modificata doctrina adventa, aceea care impune cenzura bolsevicä în Bisericä. De-a dreptul înduiosetoare cererea „marelui preot român” dacä n-ar sustine o minciuna care de obisnuitä în a fi rostitä, aproape a devenit credibilä. Aceea a umanitatii proiectului si a continuärii misiunii medicale a Domnului Isus. Glasul dulceag si blând al chemarii, miscarea mâinilor în gesturi ample, de convingere, fundalul prietenos, primäväratec si adânc, au creat mediul psihologic concret al unui mesaj subliminal: dacä dai, esti prieten cu Dumnezeu, dacä nu dai, esti ca Tobia ori Sambalat!
Acum, trebuie sä precizäm miezul neadevärului: misiunea Domnului, era încärcatä deiubire supremä si de totalä compasiune pentru suferinta umanä iar Spitalul va fi negot pur si dur, o investitie privatä, la standarde europene, unde chiar si o vorbä bunä, va costa bani! Dovada stä în ceea ce se face la Centrul de Sänätate Herghelia (jud. Mures), un centru „plin de umanitate” dar cu costuri umflate: de 25 de ani de când functioneazä nici unamärât nu i-a trecut pragul! Si atunci, la inaugurare s-au promis cele mai înalte si mai curate sentimente „samaritene” dar au cäzut în derizoriu imediat dupä deschidere. Läcomia umanä a înghitit toatä bunävointa!
Apelul de la Uniune, a fost urmat ca un ecou, de apeluri la punga credinciosilor Sabatul trecut, de la anvoane, prin comunitäti, lansate de pastori docili sau laici de „încredere” având acelasi continut înselätor dându-se de înteles fratilor cä este vorba despre o lucrare a lui Dumnezeu, despre vointa divinä. Într-un an de zile de când proiectul Spitalului este activ si printr-o campanie publicitarä färä precedent în comunitätile adventiste si exterior, se pare ca departamentul de initiativä nu se bucurä de rezultate prea rodnice ca pentru o lucrare care sa intereseze pe Dumnezeu.

„…si au venit de au spus lui Moise: poporul aduce mai mult decât trebuie pentru facerea lucrärilor pe care a poruncit Domnul sä le facem.”
Moise a pus sä se strige în tabärä ca nimeni, fie bärbat, fie femeie, sä nu mai aducä daruri…” (Exodul 36, 5:6)

Important acest contrast, având în vedere cä s-ar trata de acelasi Dumnezeu si precum spun ei si despre o „lucrare” care sa-L intereseze!
Cunosc din Istoria biblicä situatii în care Dumnezeu, a determinat persoane care nu fäceau parte din poporul Säu, sa-si schimbe deciziile si sä lucreze pentru Sine, dar nu cunosc nici o situatie când päcätosi cu licentä sä fi determinat pe Dumnezeu sä lucreze în favoarea lor. Vorbim aici despre Presedintele Fundatiei Spitalului care-si spune si Directorul Comitetului de Initiativä Remus Benta, francmason membru în Clubul de la Roma (grup masonic cu mare putere organizativä în implementarea Noii Ordini Mondiale), inculpat într-un dosar de coruptiecu mai mult de 4 capete (spälare de bani, mitä, trafic de influentä, fals în înscrisuri etc.), despre Leonard Azamfirei rectorul Universitätii de Medicinä si Farmacie din Tg.Mures, un curvar dovedit care deocamdatä nu se stie ce hram poarta in aceastä afacere dar care tinteste sä devinä Directorul acestei institutii, Ted Wilson care este Presedintele mondial al adventistilor, fiul exterminatorului Neil C. Wilson, autorul rusinosului  Ghid al Avortului (1992), cel care în anul 1970, declara cä pentru adventisti era importantä practicarea avortului pentru a evitasuprapopularea Planetei, odraslä care mentine în vigoare amintitul Ghid, ba mai si minte asupra eficacitatii lui si despre Richard H. Hart, Presedintele Loma Linda University, cel care printr-o declaratie publicä se fäcea apärätorul diversitatii sodomite în Bisericä.
Acestia reprezintä nucleul acestei infame initiative, fiecare cu „virtutile” sale si care cred ca pot aseza afacerea lor sub umbrela binecuvântärii Divine.
Nu, l-am trecut aici pe Stefan Tomoioagä, Preseintele Uniunii Adventistilor din Româniapentru cä el e un docil cätelus si in virtutea caracterului carpato – mioritic, nu poate lätra altfel decât în tonul marelui dog american! Ati crezut cumva cä ciobänasul StefanTomoioagä este ca vikingul Victor Marley, Presedintele Uniunii adventistilor norvegieni, cel care-i bätea obrazul lui Ted Wilson pentru actiunile Conferintei Generale, în fabrici de armament? Nu, nici pe deoparte! Cum ne vindem sufletul pentru o mangâiere pe crestet, nu-i asa, „mare preot”?

masones-anillo-mediumneal-wilson-1

Neil C. Wilson, declaratia lui publicä privind reducerea populatiei globale îl aseazä în pozitia de mason de grad înalt. Este initiatorul Ghidului pentru Avorturi (1992), cel care a condus Biserica Domnului în apostazia încälcarii Poruncii a Sasea, provocând uciderea a mii de fetusi prin introducerea avorturilor în spitalele adventiste din întreaga lume.

Pastor-Ted-N-C-Wilson

Ted Wilson, odrasla lui Neil, actualul Presedinte al Conferintei Generale AZS, continuatorul „politicii” exterminärii vietii prin spitalele adventiste, cel care a impulsionat investitii uriase (nu din banii lui, ci din zecimea copiilor lui Dumnezeu!) in fabrici de armament, echipament si tehnicä militarä, dând curs altor ucideri. Acesta a räspuns la „semnul masonului aflat în suferintä” si i-a dat falimentarului confrate sä construiascä un Spital.

descarga (1)

Richard H. Hart, Presedintele Universitatii de Medicinä din Loma Linda, cel care a introdus „diversitatea sodomitä” în Bisericä, colaboratorul necesar (a se întelege plätit) pentru proiectul Spitalului Oncologic Adventist din Tg. Mures.

De ce un Spital Oncologic si nu un Spital de Pediatrie Adventist?

Raspunsul este cât se poate de simplu: într-un spital de pediatrie n-ar fi oportunä practicarea avorturilor! Oricâte bune intentii s-ar manifesta cu acest Spital Oncologic, el va fi aliniat aceleasi politici nefaste: uciderea prin provocarea avorturilor. Aceasta este o sursä de venit imensä la visteria Conferintei Generale. „Pretul european” al uciderii unui fät de 12 säptämâni si care se aflä in conditii normale (dezvoltare, grupä de sânge etc.) este de 400 de euro dar se poate ridica la mii de euro în cazul complicatiilor. „Operatia” dureazä 5 minute din care actul uciderii un minut si jumätate. Un foarte rentabil negot.
Apoi, desi nu vrem sä acceptäm Ted Wilson, ne-a condus pe „drumul drept” al ecumenismului mondial punându-ne cu mândrie „sfântä” si ostentatie în pozitia a 3-a a Listei a Consiliului Mondial al Bisericilor de la Geneva (iunie 2018), sesiune care va fi „onoratä” cu prezenta papei Francisco iar delegatia adventa condusä de catre „catolicul adventist” Ganoune Diop africanul, mâna dreaptä de politicä exterioarä a „Marelui Preot”. Pe aceastä linie, negoturile Spitalelor adventiste cu companiile farmaceutice din sfera de influentä a Vaticanului, marile producätoare de chimioterapice Novartis, Pfizer, La Roche, Bayer etc., vin sä se alinieze acestor bune relatii stabilite de mai mult timp.
Docilul Tomoioagä, cita in apelul video adresat buzunarelor eventualilor contribuienti,  traumatizându-le constiinta cu îndemnuri în care amesteca vointa lui Dumnezeu în acest oribil Proiect, niste date incerte despre ìmbolnävirile cu cancer din România. Adevärul este ca Tara, nu „sufere” mai mult ca alte täri europene de aceastä teribilä maladie, ba din contra (locul 9 in Uniunea Europeana deci undeva pe la mijloc, potrivit raportul Eurostat)! Dar mierosul Tomoioagä,  nu sufla o vorbä despre faptul  arätat de Presedintele Societätii Române de Pediatrie Marin Burlea, asupra ratei îmbolnävirilor infantile, una dintre cele mai înalte din Uniunea Europeanä iar  cä acea a mortalitätii atinge cifra de 9,8 la mie (dublu decât rata europeanä potrivit aceleiasi surse – raportul Eurostat).
Vedeti unde este smecheria? Masonului Remus Benta îi este indiferent ce fel de constructie primeste în dar: un Spital oncologic, unul pediatric ori o Casä de nebuni! Dar Conferintei Generale, nu! Trebuie sä facä serviciul clientelar asociatului säu ecumenic: Curia Romana cäruia îi cumpärä oträvurile!
Sä vedem acum preturile „standardului european” la chimioterapicele cele mai uzuale ca si costurile pentru o sedintä în spitalele oncologice europene spre care tinde Spitalul mason. De mentionat ca preturile sunt din 2005, fiind unica sursa de informare la care a avut acces ziarul El Mundo (Spania). De atunci, preturile au crescut cu 9,5% aproximativ.
În medie, un spital oncologic privat mediu din Spania, cheltuieste ceva mai mult de 2 milioane de euro anual în chimioterapice.
Iressa (cancer pulmonar), costä 1400 de euro/lunä. Desi nu este autorizat în Europa, se foloseste cu frecventä.
Glivec (GIST – leucemie, mieloide), costä 3750 de euro/lunä. Tratamentul trebuie mentinut toatä viata pacientului. În cazul întreruperii tratamentului boala apare cu si mai multä agresivitate.
Erbitux (se administreazä în combinatie cu Irinetocan, pentru cancer de colon si rect), costä 3000 de euro/lunä cu o administrare minimä de 6 luni:
Combinatie de sase cicluri de chimioterapie (taxol y carboplatino, taxotere si cisplatino) pentru cancere în stadiu avansat costä 12.000 de euro/mes.
Inhibitorii de aromatasa (pentru tratamentul cancerului de sân pentru o perioadä de cinci ani), costä 12.000 de euro/tratament.
În aceastä investigatie am aflat de asemenea cä medicamentele de ajutor si sprijin in tratamentul cu chimioterapice însumeazä uneori aceleasi costuri ca si medicamentele principale. Un spital mediu, de 200 de paturi din Barcelona, cheltuieste lunar numai pentru medicamente antiemetice (antivomitive, reactii adverse la chimioterapie), mai mult de 50.000 de euro, vreo 35.000 de euro lunar în eritropoyetine (care combat anemia în acesti pacienti), 10.000 de euro/luna pentru factori de cresteremedularä.
Revista British Journal of Cancer facea un rezumat a unui studiu dus la capät de cätre Spitalul 12 de Octubre de Madrid prin doctorul Hernán Cortés -Funes, doctorul Antonio Jimeno de la Universitatea John Hopkins (SUA) si doctorul Ramón Colomer de la Institutul Catalan de Oncologie (Barcelona) si conchidea cä pentru o ratä medie desupravietuire de 25 de luni costul mediu este pentru pacient de 30.000 de euro.(El Mundo – Salud de viernes 29/04/2005).
Acum vedeti Dvs., stimati cititori „standardul european” pe care îl are rezervat mega negotul Spitalului Oncologic Mason din Tg. Mures? Sa-mi räspundä cineva dintre (i)responsabilii acestei înselätorii cätre ce pacienti este orientat Spitalul si unde este umanismul trâmbitat prin canale video ori scrise de cätre „mahärii” afacerii?
Pacientii care vor intra la „tratament” în acest Spital, vor fi pacienti din sträinätate care îsi pot permite (unii!) o astfel de internare. Ar prefera aceasta pentrucä în România costurile serviciilor adiacente este scazut datoritä salariilor mizerabile plätite lucrätorilor. Ce român de clasä medie îsi poate permite luxul de-a muri tratat intr-un astfel de Spital? Niste preturi ca acestea vin pe capul românului ca pälaria texanului peste oul de gäinä!
„Vom functiona ca o institutie umanitarä” afirma francmasonul delicvent Remus Benta, apoi mintea în continuare cu atâta duiosie încât aproape mi-au dat lacrimile:„…nu vom urmari obtinerea unui profit material. Va exista o formä de beneficiu, dar de ordin moral, sufletesc si duhovnicesc pentru toti cei care vor fi parte a acestui proiect.” (Revista Semnele Timpului 27/10/2017).
Nu mai fac nici un comentariu la aceste stufoase si mincinoase afirmatii pentru ca ar fi pierdere de timp. O prostie, nu are multä istorie!

images (26) - copia

Chimioterapicele, negotul perfect al Vaticanului. Pentru fiecare euro de investitie, scoate o mie de profit! Printre membri cotizanti la strälucirea Curiei Romane: Spitalul Oncologic Adventist din Tg. Mures. Aici, se joaca mult în obscuritatea minciunii si a poftei de bani!

Sfânta Scripturä, spune: „Si împäratii pamântului, care au curvit si s-au dezmierdat în risipä cu ea, când vor vedea fumul arderii ei, o vor plânge si o vor boci.” (Apocalipsa 18,9)
Despre asta am cercetat în viata noasträ de crestini: despre identificarea Babilonului cu Vaticanul. Am ajuns la întelegerea cä acest sistem politico – religios a prigonit sub diverse forme poporul lui Dumnezeu. De când a luat formä ca institutie de stat si pânä în prezent a fäcut mai mult de 50 de milioane de victime. Fäcând negot cu Roma, devi prieten si asociat la nelegiuirea ei. Oare câti dintre cei ce sunt astäzi popor a lui Dumnezeu, le mai pasä de asta? Stim noi cä semnul fiarei, atât cât întelegem din aceastä conspiratie, nu se va pune si asupra institutiilor, organizatiilor sau bisericilor nu numai individual? Eu cred ceea ce afirmä Biblia: cel ce face negot cu Vaticanul, se contopeste în nelegiuirea lui.
Eu am toatä compasiunea pentru suferinzii de cancer. În familie, am avut cazuri. Este o maladie teribilä. Ea este cauzatä de alimentatia defectuoasä si accentuatä de artificialitätile vietii moderne. Asa cum apare, poate dispare dacä bolnavul revine la o alimentatie naturalä, originalä. Medici care au fost gratificati cu Premiul Nobel pentru Medicinä si Fiziologie, au demonstrat cauza cancerului: acidifierea sângelui. Celula canceroasä este räspunsul organismului la mediul acid. Tratamentul acestei maladii este la îndemâna oricui si färä vreun cost deosebit. Oameni färä scrupule au cäutat si cautä sä facä bani si bani multi, speculând cu suferinta si viata a milioane de oameni. Companiile farmaceutice aservite în marea majoritate Vaticanului, s-au sträduit sä acopere aceste descoperiri ca si informatiile despre remediile naturale, înlocuindu-le cu „tratamente” toxice, mortale. Chimioterapia si radioterapia sunt remedii paleative. Nu vindecä. Nu eliminä cauza care a generat boala. Cauzeaza numai greutäti organismului si asa supus la suferintä. În final, aceste toxine introduse în organism produc moartea pacientului. Remediile naturale (alimentatia bazatä pe sucuri proaspete, salatele de legume, specialitätile culinare din fructe seci, baile fierbinti, împachetärile diverse etc.), elibereazä organismul de aciditate si eliminä definitiv cancerul. Acesta este o boalä perfect curabilä.
Sistemul medical adventist este corupt si pärtas la încälcarea de Lege.  Läcomia färä mäsurä a liderilor, viata de lux pe care o duc în comparatie cu amärâtii plätitori de zecime, i-au determinat sä ia mäsuri care sunt o derâdere chiar lumescului ce atâta urâm.

damage-control-featureunited-nations-adventist-diop-1
Ganoune Diop, Directorul pentru Relatii Publice si Libertäte Religioasä a Conferintei Generale AZS (adica Dialog Ecumenic), într-o discutie prietenoasä cu fiara Francisco (foto 1). Împreunä cu Ted Wilson într-un alt dialog la sediul Guvernului Mondial, acolo unde se „coace” Noua Ordine Mondialä. Eu nu cred cä sunt doar niste iscoade în teritoriul inamic!(foto 2)

Ocho_datos_curiosos_sobre_frutas_y_verduras
Verdeturile si fructele sunt unicele „chimioterapicele” efective contra cancerului. Tratamentul oricärei forme de cancer începe cu post si continuä cu o curä de sucuri proaspete. Dupä un an, vindecarea este definitivä: nici urmä de tumoare! Enzimele din sucurile naturale determinä alcalinizarea sângelui si reversibilitatea procesului tumoral. Sute de märturii sunt strânse în cartea lui Ernest Günther, Hrana Vie. 

Concluzii:
– Spitalul Oncologic Adventisto – Masonic din Tg.Mures
, nu este o „lucrare a lui Dumnezeu” si nici nu reprezintä „o continuare a misiunii vindecätoare a Domnului Isus” ci este un negot privat, de sorginte masonä, obscurä, înselätoare si apostaziatä. Aceastä afacere se aliniazä la ceea ce Vaticanul numeste „industria cancerului”. Costurile „tratamentului” în acest spital cu „standarde europene”, sunt imposibil de atins pentru pacientul român.
– Remus Benta, cel care conduce initiativa si colecta pentru începerea lucrärilor este un mason,  închinätor al Marele Arhitect al Universului, adicä Lucifer numit si Satana, un suspect delicvent de drept comun, trimis în judecatä pentru fapte de coruptie (spälare de bani, trafic de influentä, dare de mitä, fals în înscrisuri oficiale si fals intelectual etc.)
Ajuns la fundul sacului, a fäcut „semnul masonului aflat în suferintä” care a fost väzut de cätre alt mason si astfel, au înteles sa-i dea un spital de construit ca sä mai prindä o gurä de aer pânä îl va räpune propria prostie.
– Leonard Azamfirei, rectorul preacurvar, personaj controversat, sovin cu diploma, aproape de-a fi schimbat din functie, cautä refugiul ca director al noului Spital. N-are nici un merit deosebit pe tärâmul stiintei medicale.
– Stefan Tomoioagä, Presedintele Uniunii AZS din România sau „omul apel”, joacä asa cum i se cântä din America, sustinând cu ochii închisi un proiect necurat. Nu este prima datä în Istoria Biblica, când „marele preot” se închinä lui Baal!
– Richard H. Hart, Presedintele Universitätii de Medicinä din Loma Linda, colaborator în proiectul Spitalului Oncologic Mason este sustinätorul sodomitilor de toate clasele, nivelurile si orientärile (cred cä si a pedofililor), pentru intrarea în Biserica si cu liberä manifestare. Idea lui strälucitoare a ajuns si la Andrew University unde s-a creat un grup de ajutor si sustinere a acestor specimene. Asa vom vedea în curând pastori sodomiti si pedofili.
– Ted Wilson, Presedintele Conferintei Generale AZS, continuatorul politicii de exterminare prin provocarea de avorturi în centrele medicale adventiste (15.000 de avorturi numai pe perioada mandatului sau), autorul unei politici financiare dezastruoase din punct de vedere spiritual dar cu mult profit bänesc, aceea de cumpärare de actiuni în companii ce fabricä armament, echipament si tehnologie militarä. Este „Marele Preot” care întareste încälcarea Poruncii a Sasea din Decalog (Sa nu ucizi!) ca si încälcarea Poruncii a Doua din Decalog (Sä nu-ti faci chip cioplit!). Impulseazä dialogul ecumenic si parteneriatul cu Vaticanul. Färä scrupule în a obtine bani. Urmäreste sä-si însuseascä chiar si ceea ce a dobândit misionarul  DavidGates(„Unchiul David”) cum este cunoscut de amerindieni în zeci de ani de muncä misionarä, färä sä fi fost angajatul Conferintei si färä sä fi beneficiat de vreun ajutor masonic: spitale, scoli, flotile de avionete si elicoptere, post de televiziune si radio. Acest om face în mod dezinteresat lucrarea lui Dumnezeu, cu umilintä si încredere, färä reclame televizate si apeluri de presedinti de uniuni teatrali si vicleni,  salvând mii de suflete în America de Sud.  Lupii räpitori îi cautä urmele, îi vin din spate, hämäitori si bälosi, considerând cä aceastä „pradä” li se cuvine. Încercati numai si Domnul vä va spulbera cu sabia gurii Lui!
– Dumnezeu nu-si face lucrarea sa prin Corupti, Derbedei si Vraci. Nici cu apeluri mincinoase sustinând o cauzä strâmbä. Spunând cä acest Spital este „o continuare a misiunii vindecätoare a lui Isus”, nu este numai o înselatorie de tipul celei care a încercat-o Simon Magul dar si un afront la adresa lui Dumnezeu.
– Chimioterapia si radioterapia sunt paleative. Nu trateazä cancerul. Mai mult, supun organismul la torturä.
– Spitalul acesta ca si Marele Maestru al Universului care-i stä în spate, adicä satana nu au nici o formä de umanitate cum se doreste sa ne facä sä credem. Va promova uciderea iar nu vindecarea. Aliniat la politica de exterminare a Vaticanului, prin cumpärarea de chimioterapice de la companiile farmaceutice asociate cu acesta, împlineste partea sa aflatä în „potirul de aur plin de spurcäciuni si de necurätiile curviei ei.” (Apoc.17,4). Ba mai mult va adopta practica avortului, a asasinatului. Sfânta Scripturä vorbeste despre fätul nenäscut ca despre o persoanä: „Dar mai fericit decât amândoi, am gäsit pe cel cenu s-a näscut încä, fiindcä n-a väzut toate relele care se petrec sub soare.” (Ecleziastul 4,3.) Orice fiintä existä datoritä suflärii lui Dumnezeu care înseamnä viatä. Oricine ia viata este un ucigas iar sângele celui ucis va fi reclamat de Creatorul säu!
– Existä metodä de tratament simplu si eficient pentru cancerul de orice fel. Pe medicii oncologi nu-i intereseazä asta fiindcä le minimalizeazä importanta si le îndepärteazä o sursä considerabilä de venit ei fiind de fapt lobbysti plätiti ai companiilor farmaceutice. Acum 2500 de ani marele Hipocrate, considerat pärintele medicinei, spunea: „Alimentele  sa fie medicamentele voastre iar medicamentele sä vä fie alimente.” Acei medici oncologi din ziua de astäzi care folosesc la initiere un jurämânt inspirat din viata si activitatea marele om, sunt niste potlogari, înselätori si jefuitori de persoane aflate în suferintä.
– Iubesc Adevärul si Dreptatea lui Dumnezeu, dar uräsc pacatul oamenilor care îsi spun credinciosi dar nu sunt. Ei rämân doar niste voraci negustori, vânzätori de iluzii si comercianti de fum. Utilizeazä zecimea, darurile si donatiile oamenilor sinceri în scop îndepärtat de doctrina pe care spun cä o slujesc. Ipocrizia, läcomia si nerusinarea lor îi face responsabili de încälcare de Lege si de ducerea poporului în rätäcire. Vor da socoteala pentru räutätile fäcute pentru cä Dumnezeu nu se lasä batjocorit. Tuturor acestora le spune proorocul Isaia:
„Vai de cei ce rostesc hotärâri nelegiuite si de cei ce scriu porunci nedrepte ca sä nu facä dreptate säracilor si sä räpeascä dreptul nenorocitilor poporului Meu, ca sä facä pe väduve prada lor si sä jefuiascä pe orfani! Ce veti face voi în ziua pedepsei si a pieirii care va veni din depärtare peste voi? La cine veti fugi dupä ajutor si unde vä veti läsa bogätia?” (Isaia 10, 1-3)
– 
Dintre zecile de mii de cititori care au avut räbdarea si bunävointa sä citeascä cele doua articole anterioare, doar o mânä dintre ei au facut comentarii negative. Vreo doi erau direct implicati în Proiect, unul era angajatul sistemului, altul era nepotul lui Benta iar ultimul si poate cel mai agresiv, un avocat tzapinar. Le multumesc si lor deopotrivä cu miile care au fost de acord cu cele semnalate si mi-au arätat pretuire dar mai ales pentru cuvintele de îmbärbätare si sustinere. Dumnezeu sä ne päzeascä pe toti de räu si sä ne dea binecuvântarea Sa!

Barcelona
15/03/2018