Acerca de Pescari de oameni

Este o paginä literară și prin excepție, una de investigație teologica și religioasă. Nu sufär de conspiranoia si nu urmez sfaturi „binevoitoare” ci numai acelea pe care mi le dä Sfânta Scripturä.

M-am denumit eu însumi descoperitorul lucrărilor celui rău. Am cercetat ani de zile mecanismele prin care Satana vrea sä distrugă opera lui Isus Hristos pe acest pämânt si am ajuns la concluzia cä nu existä fiintä umanä care sä fie feritä de influenta malignä a acestuia. Noi ca indivizi, nu ne putem opune singuri împotriva räului absolut. E o luptä pierdutä, înainte de-a o începe! Sä ne bizuim pe Marele Prieten. El a învins!

Voi da în vileag, atât cât pot, prin intermediul acestui blog, oamenii și faptele prin care dusmanul Cerului și a Pämântului lucrează, conspirând neobosit împotriva lui Dumnezeu de la întemeierea lumii.

Este o datorie pe care ar trebui, sä o aibă fiecare om. Sä nu uitäm cä trädarea vine întotdeauna de la cel apropiat tie. Sä privim bine în jurul nostru si sä luäm aminte! Nu-i asa cä am dreptate? Iatä, „minciuna stä cu Regele la masä!” Fä si tu efortul de-a striga de pe zidurile cetätii nelegiuirea poporului täu!

Unele dintre scrierile acestui blog au mare cäutare si se bucurä de un ranking elevat. Nu scriu si nu editez nimic din slavä desartä ci o fac pentru slujirea Adevärului.

Asa, sä-mi ajute Dumnezeu!

 

 

%d blogeri au apreciat: